Wijziging beoordeling verplichte milieueffectrapportage

Gemeenten zijn sinds kort verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het besluit behoeft niet te worden gepubliceerd, maar moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.
 

De wijziging van de Wet milieubeheer die dit regelt is in werking getreden op 7 juli 2017. Het is nu zaak om bij lopende en nieuwe projecten zo snel mogelijk na te gaan of een dergelijk besluit is genomen of alsnog moet worden genomen.

Meer weten over deze wijziging van de mer-wetgeving? Neem dan contact op met onze milieu- en juridische adviseurs Tanja Bremer, Matthijs van der Meulen of Pieter Woudstra.

Deel deze pagina

‚Äč