Stichting Rho

Rho adviseurs voor leefruimte is een ‘besloten vennootschap’ waarvan de aandelen zijn ondergebracht in de stichting Rho. Het doel van de stichting is het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en een doelmatig gebruik van die leefruimte. Dat doet de stichting onder meer door het waarborgen van de continuïteit van de vennootschap. Daarmee waakt het stichtingsbestuur, als eigenaar van de vennootschap, over de belangen van de medewerkers.

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, die elk voor een periode van drie jaar zijn benoemd. Er zijn vier externe leden, die bij voorkeur goed bekend zijn met het werkterrein en vakgebied van Rho adviseurs. Op dit moment zijn dat:
  • de heer Frits Wijsma, voormalig hoofd ministerie van Economische Zaken, regio Oost-Nederland (voorzitter);
  • mevrouw Miriam Luizink, directeur-bestuurder Roessingh Research and Development (RRD);
  • de heer Joost Schrijnen, voormalig directeur van het Deltaprogramma, voormalig directeur dienst Stedebouw en Volkshuisvesting gemeente Rotterdam, voormalig directeur  Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland (vicevoorzitter);
  • de heer Paul Oortwijn, zelfstandig consultant, voormalig directeur van onder meer NLingenieurs en Grontmij.

Er zijn drie vertegenwoordigers van het personeel, gekozen door en uit het personeel. Namens de medewerkers hebben thans zitting:
  • Fokke Plantinga
  • Rob Schram
  • Rob Sips
Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door de eindverantwoordelijk directeur van de vennootschap, Koos Seerden.


Taken en werkwijze

Het bestuur van de stichting Rho heeft formele taken:
  • elk jaar in december geeft het stichtingsbestuur goedkeuring aan het ondernemingsplan voor het volgende jaar;
  • elk jaar in april/mei stelt het stichtingsbestuur de financiële jaarrekening van het afgelopen jaar vast, neemt een besluit over de verdeling van de winst en doet een voorstel voor uitkering van dividend van vennootschap naar de stichting;
  • het stichtingsbestuur benoemt en ontslaat directeuren (het stichtingsbestuur als ‘baas’ van de directie).
Naast deze formele taken is het gebruikelijk dat stichtingsbestuur en directie overleggen over alle zaken die van belang zijn voor de vennootschap. Afgelopen jaren is met het stichtingsbestuur in een meer informele setting in de vorm van een brainstormsessie meegedacht over het nieuwe ondernemingsplan. Ook is het een goed gebruik geworden dat elke vergadering wordt afgesloten met een korte presentatie van een interessant project.

De voorzitter van het stichtingsbestuur is samen met het afdelingshoofd Bedrijfsbureau, Ard Westhof, hoeder van het Sociaal Fonds. Dit is een ‘potje’ waar medewerkers een beroep op kunnen doen als er kosten dreigen in de zorgsfeer, waarvoor de zorgverzekering niet toereikend is.

Het stichtingsbestuur vergadert vijfmaal per jaar, elke keer op een andere locatie van Rho adviseurs.
Deel deze pagina
‚Äč