Frits Dinkla

Projectleider gebiedsontwikkeling / financiering / planeconomie

Tel: 010 2018561

Email: frits.dinkla@rho.nl

Bekijk mijn profiel op Linkedin


vcard download vCard

Ik ben een procesmanager gebiedsontwikkeling op zoek naar financieel haalbare en technisch uitvoerbare oplossingen, waarvoor voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak is. Ik werk op het snijvlak van publieke en private partijen en zet mijn ervaring en overtuigingskracht in om ontwikkelingen van de grond te krijgen met oog voor alle betrokken belangen.
De kunst is te zoeken naar creatieve oplossingen waarmee alle partijen uiteindelijk tevreden zijn. Veelal is de financiële haalbaarheid daarbij sturend, maar inmiddels zijn ook de financiering van projecten en de manieren waarop partijen afspraken maken over waarborgen, zekerheden en fondsvorming belangrijk thema’s. Integraal denken, flexibiliteit inbouwen en adaptief vermogen zijn dan sleutelbegrippen om te komen tot goede stedenbouwkundige plannen, robuuste contracten en haalbare businesscases.
Ik voel me als een vis in het water in het van de grond krijgen van dit soort complexe uitdagingen.