Pieter Woudstra

Juridisch adviseur

Tel: 058 2564046

Email: pieter.woudstra@rho.nl

Bekijk mijn profiel op Linkedin


vcard download vCard

Achterliggende principes achterhalen van de wereld om ons heen
 
Op het vakgebied van de ruimtelijke ordening probeer ik steeds om voor de concrete problematiek juridische oplossingen aan te dragen die ook meer algemeen toepasbaar zijn, en daarmee ook weer in andere projecten. Daarbij streef ik naar vernieuwing, maar ook naar het behoud van wat nog goed is. Vandaar ook mijn jarenlange betrokkenheid bij het project Op dezelfde leest van Platform 31, waar ik een bijdrage lever aan de kwaliteit van het bestemmingsplan en straks het omgevingsplan. De uitvoeringsregelingen van de Omgevingswet hebben daarbij mijn bijzondere aandacht.