Almere Centrum Weerwater: nu al eenvoudig beter aan de slag

tags: #Ch-wet #omgevingsplan #chwet #crisisenherstelwet #almere #weerwater #verbredereikwijdte
Werken: omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte conform Crisis- en herstelwet)
Opdrachtgever: gemeente Almere
Advisering: omgevingsplan


Aan het woord is Edwin Bos, projectleider bij Almere voor de gebiedsontwikkeling Centrum Weerwater. Een uniek voorbeeld van organische gebiedsontwikkeling, of kansenstrategie zoals de gemeente het zelf omschrijft, onder de mogelijkheden die de Omgevingswet straks biedt.

De Floriade waarvan Almere in 2022 gastheer is, krijgt een plek in het hart van de stad. Naast dit evenement biedt de stadswijk Almere Floriade en het overige deel van het gebied ruimte aan bovenregionale voorzieningen zoals o.a. zorg, leisure, onderwijs, maar ook wonen. De invulling daarvan gebeurt organisch. Zonder een nu al vastgelegd programma, zodat er op actualiteit en toekomstige behoefte vlot kan worden ingespeeld. Ideale omstandigheden voor de mogelijkheden vanuit de Crisis- en herstelwet. De Chw-experimentenbepaling kan immers worden gebruikt om nu al te werken overeenkomstig de Omgevingswet.

Het gebied steunt op drie polen: het Stadscentrum, de nieuwe ontwikkellocatie bij de A6 en de kasteellocatie. Het ministerie van IenM, RWS en het Rijksvastgoedbedrijf zijn belangrijke partners in deze ontwikkeling. Bos noemt het feit dat juist dit plan als ware het een Omgevingsplan wordt aangepakt, erg prettig vanwege de bijzondere, gefaseerde gebiedsontwikkeling die daarmee mogelijk wordt. Zo kunnen milieumaatregelen bijvoorbeeld nog worden uitgesteld tot het moment waarop de invulling van het gebied concreter is geworden.  Je bent als ontwikkelende gemeente ‘bevrijd’ van harde doelen, maar wel voorbereid als zich een ontwikkelmogelijkheid aandient. Een klassiek bestemmingsplan zou daarvoor minder geschikt zijn. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, zoals het onder de Chw heet, maar in Almere al werkende als omgevingsplan wordt aangeduid, is een veel beter middel voor Weerwater’s kansenstrategie.
Nu al een plan aanpakken zoals het ‘straks’ onder de Omgevingswet zal gaan. Daar doet o.a. de gemeente Almere ervaring mee op met de organische gebiedsontwikkeling in Centrum Weerwater.

Als het plan is vastgesteld kan er snel geacteerd worden als zich kansrijke initiatieven aandienen. Door het omgevingsplan en door de werkzaamheden die RWS uit gaat voeren in het kader van de verbreding van de A6 is dit gebied klaar voor toekomstige ontwikkelingen. Het is een unieke locatie die goed ontsloten is door de A6, prachtig is gelegen aan het Weerwater en dat ook nog eens midden in de stad. De Floriade zorgt ervoor dat veel partijen al geïnteresseerd zijn in een ontwikkeling of een bijdrage aan de Floriade en de gebiedsontwikkeling. De eventgerichte strategie die wordt gevoerd leidt tot een stadswijk die tot in de haarvaten innovatief en duurzaam is en zal een voorbeeld zijn voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Bos merkt op dat Almere gewend is om te werken met globale bestemmingsplannen, maar de Omgevingswet biedt net wat meer flexibiliteit om juist dit gebied organisch in te kunnen vullen. Ook de integratie van regels uit gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan is voor initiatiefnemers veel overzichtelijker. Een plan om de toon mee te zetten hoe het anders kan. Je bent dan koploper, maar loopt ook tegen praktische aspecten aan, zoals op gebied van rechtszekerheid. In samenwerking met o.a. het ministerie wordt onderzocht hoe we zo optimaal gebruik kunnen maken van het instrumentarium, maar ook duidelijkheid kunnen scheppen naar de omgeving ten aanzien van wat en hoe er ontwikkelt gaat worden. De inzet van beleidsregels is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van.

Het partnerschap met het ministerie, RWS en RVB is bij al deze zaken van elementair belang, benadrukt Bos. En het is voor het proces handig om terug te kunnen vallen op adviseurs die relevante kennis en ervaring hebben met het omgevingsrecht en de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.
Almere Centrum Weerwater wordt een plan dat als wegbereider zal dienen voor andere vergelijkbare ontwikkelingen. Met recht een proces om trots op te zijn!

Rho adviseurs Jur van der Velde en Joske Poelstra adviseren de gemeente vanuit hun kennis van de Omgevingswet en het omgevingsrecht in dit traject.

Informatie bij Joske Poelstra.