Baarn Nota Ruimtelijke Kwaliteit

tags: #notaruimtelijkekwaliteit #welstandsnota #kwaliteitsbeleid #ruimtelijkekwaliteit #openbareruimte
Werken: Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn
Opdrachtgever: gemeente Baarn
Advisering: integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid
de nota ruimtelijke kwaliteit van de gemeente baarn is meer dan een nieuwe uitgave van de welstandsnota. de nota geeft aandacht aan de openbare ruimte en zichtbare privéruimte. ambities en verbeelding helpen initiatiefnemers op weg.

De gemeenteraad van Baarn heeft de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. De nota is niet alleen een compleet nieuwe uitgave van de Welstandsnota, maar is veel meer dan dat. De gemeente heeft de ambitie om integraal met kwaliteitsbeleid om te gaan. Naast bebouwing bevat de nota daarom ook aandachtspunten voor de openbare ruimte en het zichtbare deel van privétuinen. Zo ontstaat samenhang in de vanuit het openbaar domein zichtbare ruimteonderdelen.

De inhoud van de nota is gericht op inspiratie en het stimuleren van een goede ruimtelijke kwaliteit. Het feitelijke toetsingskader voor welstand is daarvan eigenlijk slechts een resultante. De beschrijving van ambities in combinatie met verbeelding zet toekomstige initiatiefnemers vanuit een positieve benadering op het goede spoor. Dat heeft de gemeente goed gezien en daar heeft ons Atelier graag samen met de gemeente Baarn invulling aan gegeven.

Benieuwd wat ons Atelier R voor uw ruimtelijke kwaliteit kan betekenen? Bel of mail Guido van Loenen, via 010 2018555.
Deel deze pagina
‚Äč