Bakenmonde: plan voor seniorenwoningen behoedt leegstaand kantoor van sloop

Midden Nederland

tags: #transformatie #kantoorleegstand #seniorenwoning #herontwikkelen #herontwikkeling #wabo #waboprocedure
Werken: Transformatie Bakenmonde 
Opdrachtgever: transVORM
Advisering: ruimtelijke onderbouwing, parkeeronderzoek
De aanpak van kantoorleegstand is een absolute prioriteit in ons land. Nieuwegein kent deze uitdaging goed en voert actief beleid om leegstaande kantoren een tweede leven te geven.
Voor de twee Bakenmonde kantoren was sloop een reëel scenario. Met een goed plan voor transformatie naar seniorenwoningen zijn de gebouwen voor sloop behoedt.
Rho adviseurs schreef de ruimtelijke onderbouwing en deed het parkeeronderzoek.


Zoals bij veel kantoren in Nieuwegein, sloeg de leegstand toe in Bakenmonde 1 en 2. Het werd wikken en wegen voor de nieuwe eigenaren: slopen en nieuwbouw of herontwikkelen? Voor dat laatste is gekozen: de gebouwen zullen werden herontwikkeld en opgetopt. De verbouwing start in januari 2015; over een jaar staan er 102 appartementen en 4 maisonettes in het sociale huursegment voor senioren. Een keuze die prachtig past in het gemeentelijke beleid om kantoorleegstand terug te dringen. 

Om de gebouwen geschikt te maken voor bewoning wordt ook een extra bouwlaag toegevoegd. De gevel wordt aangepast voor geluidsafscherming en voorzien van balkons. De oorspronkelijke bouwvorm wordt handig ingedeeld zodat er een flink aantal verschillende woningtypen ontstaat. Deze transformatie behoedt niet alleen twee prima gebouwen voor sloop, maar zal een flinke oppepper geven aan de zuidelijke hoofdentree van Nieuwegein. 

Om deze transformatie te realiseren, moest van het bestemmingsplan worden afgeweken. Daarin was het gebied uiteraard bestemd voor kantoren. Met een uitgebreide Wabo-procedure kan echter worden afgeweken van het vigerend bestemmingsplan. Rho adviseurs heeft de ruimtelijke onderbouwing en het parkeeronderzoek verzorgd.

De ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het plan past binnen het gemeentelijk kantorenbeleid (Visie kantorenlocaties Nieuwegein) en de Structuurvisie Nieuwegein Verbindt. Maar ook binnen de doelstellingen van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Enzeker niet onbelangrijk, positief is voor de wijk.

Wij kijken uit naar de realisatie van dit plan en feliciteren TransVORM en Jutphaas Wonen met dit initiatief dat een mooie inspiratiebron is voor praktische stedelijke herontwikkeling.

Meer informatie over onze advisering kunt u opvragen bij Leo Snel en Rob Schram, 010 2018555.

De impressies van Bakenmonde 1 en 2 zijn voor toepassing bij dit artikel beschikbaar gesteld door TransVORM.
 
Deel deze pagina
‚Äč