Bedrijventerrein Flevokust

tags:
  • Opstellen inpassingsplan
  • Opstellen bestemmingsplan
  • Partiële herziening geluidszone
De gemeente Lelystad sprak, in de jaren dat de Nederlandse economie nog in een recessie zat, over een nieuw en gedurfd project: de realisatie van een geheel nieuw bedrijventerrein bij Lelystad. Het doel van de gemeente was om bij de energiecentrale ten noorden van Lelystad een overslaghaven met containerterminal en een 'nat' of havengerelateerd industrieterrein aan te leggen. Het bedrijventerrein is bekend geworden als Flevokust.

De gemeente Lelystad en provincie Flevoland zijn voor dit project een bijzondere samenwerking aangegaan. De provincie heeft de buitendijkse ontwikkeling van Flevokust op zich genomen (inpassingsplan) en de gemeente het binnendijkse deel (bestemmingsplan). Beide instanties hebben Rho adviseurs benaderd om deze documenten op te stellen. Daarnaast was voor het binnendijkse deel een partiële herziening, in relatie tot de nieuwe geluidszone van het bedrijventerrein nodig. Ook deze is door Rho adviseurs opgesteld. 

Het doel was om zo snel mogelijk te kunnen starten met de aanleg van het bedrijventerrein. Het was dan ook van belang dat de procedures van alle drie de plannen zo veel mogelijk gelijktijdig opliepen. Qua procedureplanning vergde dit een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen, vooral met oog op de verschillen in de besluitvormingsprocessen binnen beide overheidsinstanties. 

De samenwerking verliep voorspoedig en het provinciale inpassingsplan en de (gemeentelijke) partiële herziening voor de geluidszone werden op 17 december 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het binnendijkse deel van Flevokust is na de nodige procedurele drempels uiteindelijk in 12 april 2016 ook vastgesteld.

Het buitendijkse Flevokust Haven is al volop in ontwikkeling. Binnendijks vinden inmiddels ook de nodige ingrepen plaats, waaronder de aanleg van een kruising voor de ontsluiting van Flevokust Haven. Precies op tijd, want met het einde van de economische recessie bloeit ook de handel en daarmee de overslag weer op.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Foekje Ankersmit.

​Bekijk hier een animatiefilmpje over Flevokust Haven.