Bewonersinitiatief herinrichting hoofdstraat Vrouwenparochie

tags: #bewonersinitiatief #verkeersplan #stedenbouwkundigplan #froubuurt #herinrichting #infrastructuur
Werken: Herinrichting N393 Vrouwenparochie
Opdrachtgever: Dorpsbelang Froubuurt
Advisering: ontwerp openbare ruimte
Stevig doorrijden! De bewoners van lintdorp Froubuurt oftwel Vrouwenparochie zagen het verkeer sneller dan toegestaan langs hun huizen flitsen. Met gevolgen voor de staat van het wegdek én voor de veiligheid van de bewoners. Dorpsbelang vroeg Rho adviseurs aan de keukentafel om samen te kijken naar een goede inrichting.

Froubuurt (Bildts voor Vrouwenparochie) is een prachtig langgerekt dorp in het noordwesten van Fryslân. De belangrijkste straat van het dorp is onderdeel van de N393. Hoewel er in het dorp maar 50 km/u mag worden gereden, geeft de huidige inrichting van deze weg de indruk dat het “lekker doorrijden” is door het dorp. De weg is aan grootschalig onderhoud toe. Dorpsbelang besloot om, vooruitlopend op de onderhoudswerkzaamheden, zelf te onderzoeken wat een betere inrichting voor hun eigen dorp zou zijn.

Rho adviseurs is letterlijk met de bewoners om de tafel gaan zitten om gezamenlijk tot een goed plan te komen. Rho leverde de verkeerskundige en stedenbouwkundige expertise en de bewoners deelden hun lokale kennis. Het resultaat is een compacte inrichtingsschets voor de doorlopende straat door Froubuurt. Hierin worden de principes beschreven die bij de herinrichting van de straat moeten leiden tot een aantrekkelijker en verkeersvriendelijker beleving van het dorp.

Hylke Goudswaard vertelt u graag meer over dit project; 058 2562525.