Kennistraject Energietransitie en de Omgevingswet

tags:
Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Deze vraag staat centraal in het kennistraject Energietransitie en de Omgevingswet waarbij Rho adviseurs als pilotcoach fungeert.

Voor het kennistraject zijn acht pilots geselecteerd. Deze pilots zijn afkomstig uit gemeenten die al stappen hebben gezet rond visievorming over de energietransitie en nu de verbinding naar de Omgevingswet willen maken. Rho adviseurs levert voor drie pilots de pilotcoach.

Zo is de gemeente Groningen bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van het instrument programma voor het realiseren van aardgasvrije wijken (onder begeleiding van Joske Poelstra). De gemeente Goes, daarentegen, verkent hoe een programma voor energietransitie op wijk- en gemeenteniveau eruitziet. (onder begeleiding van Jeroen van Broekhoven). Ook de gemeente Zoeterwoude doet mee en zoekt naar een manier waarop de RES opgenomen kan worden in het omgevingsplan voor het buitengebied (onder begeleiding van Martijn Kegler).

De gemeentelijke pilots zijn dit voorjaar gestart en houden zich bezig met de volgende vragen:

Hoe en waar leg je samenwerking tussen gemeente, bedrijf en burger vast?
Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken?
Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor het versnellen van de energietransitie?

Deze aanpak levert waardevolle inzichten op die helpen de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet kleur en inhoud te geven. Tegelijkertijd is het een stimulans voor het behalen van doelen op energiegebied.

In het voorjaar van 2020 worden alle leerervaringen van het kennistraject gedeeld.

Het kennistraject is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in een consortium door TNO, Platform31, Antea, Rebel Group, Over Morgen en Rho Adviseurs voor leefruimte.

Wilt u op de hoogte blijven van het verloop van dit kennistraject en de resultaten die het oplevert? Bezoek dan regelmatig onze website en de projectwebsite.