Bonaire

Caribisch Nederland

tags: #ontwikkelingsplan #verkavelingsplan #Bonaire #advisering #milieuonderzoek #milieuadvisering #structuurvisie #caribischnederland
Caribisch Nederland en Curaçao
Opdrachtgevers: Bonaire, Sint Eustatius, Curaçao
Advisering: strategische milieubeoordeling, ruimtelijke ontwikkelingsplannen, centrumvisie, onderzoek overheidshuisvesting, verschillende stedenbouwkundige en verkavelingsplannen
Sinds: 2009
Op 1 oktober 2010 werden Bonaire, Saba en Sint Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland, in plaats van landen binnen het Koninkrijk. Rho adviseurs voor leefruimte is sindsdien intensief betrokken geweest bij het opstellen van diverse ruimtelijke plannen. Daarnaast heeft Rho adviseurs ook workshops aan de lokale bestuurders en ambtenaren over de betrokken wetgeving en wat de gevolgen en natuurlijk vooral de voordelen zijn van ruimtelijke plannen.

In de afgelopen jaren hebben wij onder andere voor Bonaire een strategische milieubeoordeling, een ruimtelijk ontwikkelingsplan, een centrumvisie en verschillende stedenbouwkundige en landschappelijke verkavelingen gemaakt. Met Sint Eustatius is een structuurvisie en een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld, evenals enkele wijzigingsplannen om ontwikkelingen op het eiland van bijvoorbeeld een school, een gevangenis en uitbreiding van een olieterminal te borgen. Voor Curaçao is het ontwikkelingsplan gedigitaliseerd.

Rho ambieert om de bijzondere gemeenten bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen verder te ondersteunen en daarmee de economische, duurzame en recreatieve waarden van Caribisch Nederland te behouden en versterken. Ditzelfde geldt voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Dick Takkebos vertelt u graag meer. Klik naar zijn profiel voor zijn contactgegevens.