Brielle en Westvoorne sorteren voor op Omgevingswet

tags:
Omgevingswet
  • ​omgevingsvisie
  • omgevingsplan
​Milieueffectrapportage
Voor zowel de gemeente Brielle als Westvoorne geldt dat de bestemmingsplannen voor het buitengebied in het voorjaar van 2017 herzien moeten zijn. Beide gemeenten hebben ervoor gekozen om voor te sorteren op de Omgevingswet en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen.

In een Nota van Uitgangspunten zijn de eerste fundamentele keuzes voorbereid: hoe sluiten we goed aan bij de omgevingsvisies die de gemeente recent hebben vastgesteld? Hoeveel willen we loslaten en wat niet? Hoe maken we de plannen inzichtelijker voor de burger en hoe gaan we de milieueffectrapportage insteken? 

De ambitie en daarmee het experimenteergehalte is hoog. Het sturen met doelen uit de omgevingsvisies wordt voortgezet in de omgevingsplannen, open normen worden toegepast en borging van de kwaliteit van de leefomgeving speelt een voorwaardenstellende rol.

In de MER proberen we los te komen van de strikte toetsing in het kader van de 'reguliere' bestemmingsplannen en te komen tot een aanpak die beter aansluit bij de Omgevingswet. We gaan dus niet uit van de theoretische maximale benutting van alle ontwikkelingsruimte, maar van meer realistische aannames en trends. Ook worden de opties verkend om bij de doorvertaling naar voorwaarden in het omgevingsplan meer ruimte te creëren door in de voorwaarden een link te leggen met de ontwikkelingsruimte die met het programma aanpak stikstof (PAS) wordt gerealiseerd.

Een intensief proces, waarbij naast de ‘nieuwe’ inhoud vooral de veranderende werkwijze als een rode draad door het planproces speelt.

​Meer weten? Neem dan contact op met Derk-Jan Verhaak.