Cadenza, nieuw stadshart voor Zoetermeer

Zuid Nederland

tags: #Cadenza #StadshartZoetermeer #bestemmingsplanherziening #stadscentrum #centrumplan #revitalisering
Werken: bestemmingsplanherziening Stadscentrum Oost Zoetermeer (Cadenza)
Opdrachtgever: Synchroon BV
Advisering: bestemmingsplanherziening, onderzoeken luchtkwaliteit en parkeerbalans

Met dank aan Synchroon BV voor het beschikbaar stellen van de impressies.
Zoetermeer is inmiddels derde grootste stad van Zuid-Holland en groeit nog steeds. Verdere uitbreiding van het stadscentrum is noodzakelijk om een passend voorzieningenniveau te kunnen blijven bieden.

Zoetermeer is in de Randstad de basis van de driehoek Den Haag - Rotterdam - Leiden en vanaf het laatste kwart van de 20ste eeuw flink gegroeid. Daarmee ontwikkelt de stad zich van 'slaapstad' tot een stad waarin blijvend groeiende behoefte is aan een eigen en eigentijds stadshart. Met een passend divers aanbod van stedelijke functies. Maar ook met goed woningaanbod voor jongeren en starters.

In opdracht van Synchroon maakten wij de bestemmingsplanherziening voor het nieuwe Stadshart. Met daarin flexibele ruimte voor 69 woningen, een supermarkt van 3000 m² bvo, 1400 m² bvo horeca, (openbare) buitenruimte en een parkeergarage. Het oostelijk stadshart groeit daarmee door naar een uitnodigende verblijfs- en ontmoetingsplek.

Meer weten over deze advisering? Bel of mail Rob Sips, 010 2018555.