Centrum Kralendijk gastvrij voor bewoners en toeristen

Caribisch Nederland

tags: #kralendijk #centrumvisie #toerisme #bereikbaarheid #cruisetoerisme #cruiseterminal #ruimtelijkonderzoek
Werken: centrumvisie Kralendijk
Opdrachtgever: Openbaar Lichaam Bonaire
Advisering: stedenbouwkundig, functioneel-ruimtelijk, verkeerskundig, toeristisch onderzoek en advisering
Een aantrekkelijk centrum is belangrijk voor Kralendijk én voor Bonaire als reisdoel. Dan is de ruimtelijke en functionele kwaliteit van groot belang. Het centrum moet goed bereikbaar zijn met goede parkeermogelijkheden. En natuurlijk moet het een plezier zijn om er te zijn. Dat geldt voor toeristen, maar zeker ook voor de Bonairianen zelf!

Bonaire is een geliefd reisdoel. Het eiland is een belangrijke bestemming voor Caribische cruises. Kralendijk functioneert dan als entree en het centrum als ontvangstplek voor de bezoekers. Maar het is ook het centrum voor de eilandbewoners zelf. 

Om de talrijke initiatieven voor het centrum van Kralendijk te ondersteunen en te sturen met een samenhangende ruimtelijk-functionele structuur, is de centrumvisie opgesteld. 

Omdat er zoveel plannen lagen, is draagvlak voor de visie van groot belang. Dit is leidend geweest in het proces. Daarom is gestart met een uitgebreide inventarisatie en gesprekken met de stakeholders. Resultaat: een helder overzicht met aandachtspunten, op basis waarvan een serie workshops zijn gehouden met de thema's verkeer en parkeren, cruisetoerisme, openbare ruimte en stedenbouwkundige structuren. De visie die daaruit gedestilleerd is, werd besproken met de stakeholders, waarna deze vastgesteld kon worden door het bestuurscollege en de eilandsraad.

De centrumvisie steunt op de vier thema's uit het proces:
 • verkeer en parkeren;
 • toerisme en bereikbaarheid;
 • stedenbouwkundige en functionele structuur;
 • inrichting openbare ruimte.

Noemenswaardige aspecten uit de thema's zijn:
 • verbeteren en doortrekken van de noord-zuidverbinding, de Kaya International wordt verlengd over het stadionterrein naar de kruising Misa di Playa;
 • meer parkeergelegenheid rond het centrum met verbeterde looproutes;
 • verbeterde ontvangst en afwikkeling van vlieg- en cruisetoerisme richting historisch Bonaire, gastvrij met zo min mogelijk overlast voor de bewoners;
 • boulevard met horeca, detailhandel en wonen voor toeristen;
 • cultureel centrum en bibliotheek ten zuiden van het postkantoor;
 • behoud van monumentale panden en een bouwstijl voor nieuwbouw die daarbij past;
 • rustpunten en een rijke groenstructuur, focus op sfeer en kwaliteit van buitenmateriaal en straatmeubilair;
 • bovenal: de Bonairiaan moet zich thuis voelen in het centrum.

Het uitvoeringsplan voor deze visie ligt al klaar, met een projectenoverzicht, meerjarenplan en globale begroting. Overheid en ondernemers werken intensief samen voor de realisering van deze visie. Een stevige basis voor een succesvol resultaat!

Meer weten over dit mooie project of heeft u plannen voor een stedenbouwkundige of centrumvisie? Bel of mail Guido van Loenen, via 010 2018555.