Cleantech Regio Stedendriehoek

Midden-Nederland

tags: #cleantech #stedendriehoek #vliegwiel #toekomstbestendig #binnensteden #dorpskernen
Opdrachtgever: Cleantech Regio Stedendriehoek

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de stedendriehoek Apeldoorn-Brummen-Deventer-Epe-Lochem-Voorst-Zutphen gaan eensgezind voor Cleantech en vormen tezamen de Cleantech Regio Stedendriehoek. Deze heeft als doel een regionale opgave te beantwoorden op het vlak van duurzaamheid en leefomgeving.

Dit strookt in belangrijke mate met de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. De provincie en haar partners streven naar een betrouwbare, betaalbare en hernieuwbare energievoorziening en naar energieneutraliteit in 2050.

 


Vanuit de Omgevingsagenda uit 2014 zijn de ambities in de Omgevingsagenda 2.0 uit 2016 opgeschroefd en verbreed. Deze nieuwe versie van de Omgevingsagenda is een verdere afstemming van de eerdere omgevingsagenda op parallelle visies, zoals de Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland en diverse programma’s van de provincie Overijssel. De opgaven uit de Provinciale Omgevingsvisie, de Agenda Stedendriehoek en Cleantech Agenda raken elkaar en kunnen elkaar versterken, en zijn samengebracht in de Omgevingsagenda 2.0.

De schaal van de regio Stedendriehoek is ideaal om projecten op te pakken. Afzonderlijk zijn steden en dorpen soms te klein om nieuwe, innovatieve en Cleantech-projecten te starten en te realiseren. Gezamenlijk is dit wel mogelijk. Hierin zit nadrukkelijke meerwaarde van deze regionale aanpak.

Voor de Cleantech Regio Stedendriehoek heeft Rho adviseurs een samenvattend en overkoepelend product gemaakt waarin de huidige stand van zaken is weergegeven en een doorkijk is gegeven naar de vervolgstappen. De vier uitgewerkte themalijnen zijn inzichtelijk gemaakt en visueel uitgewerkt. Het product dient als input voor het strategisch overleg, waarin de eerste stappen worden gezet naar de toekomstige ontwikkelingen in de regio. 

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met Tom Munter.