De Stilen West-Terschelling

Noord Nederland

tags: #zorg #woonzorgcomplex #inrichtingsplan #bestemmingsplan #gebiedsontwikkeling,
Werken: ruimtelijk onderbouwen van renovatie en nieuwbouw woonzorgcentrum De Stilen
Opdrachtgever: Noorderbreedte Zorg
Advisering: inrichtingsplan, bestemmingsplan, ondersteuning ruimtelijke procedures
De zorg is volop in beweging. Dat geldt zeker voor huisvesting van zorgbehoevenden. Bestaande huisvestingsmogelijkheden voldoen niet meer door bijvoorbeeld de kleine kamers. Ook bij het woonzorgcomplex De Stilen in West-Terschelling was dit het geval. Zorgaanbieder Noorderbreedte wilde graag de bestaande bebouwing van De Stilen renoveren en nieuw bouwen.

Al enkele jaren is de zorg volop in beweging. Een belangrijk en actueel onderwerp daarbij is de huisvesting van zorgbehoevenden. De oude huisvestingsmogelijkheden voldoen niet meer door bijvoorbeeld de kleine kamers. Ook bij het woonzorgcomplex De Stilen in West-Terschelling was dit het geval. De zorgaanbieder Noorderbreedte wilde graag de bestaande bebouwing van De Stilen renoveren en nieuw bouwen.
Noorderbreedte heeft ons benaderd voor het opstellen van het inrichtingsplan en het bestemmingsplan. De gewenste producten zijn via een vloeiend proces gezamenlijk met Heldoorn Ruedisulj Architecten, de zorgaanbieder en gemeente tot stand gekomen en hebben de nodige procedures goed doorlopen. De vergunningen voor de nieuwbouw werden verleend en de nieuwbouw kon worden gerealiseerd.
Met dank aan Heldoorn Ruedisulj Architecten voor het toestaan van het gebruik van de beelden.

Inmiddels is de nieuwbouw volledig gerealiseerd en op 31 mei 2013 officieel geopend. Met de nieuwbouw van De Stilen biedt Noorderbreedte een compleet pakket van ouderenzorg op het eiland. Met De Stilen ontstaat een multifunctioneel centrum dat een bruisend middelpunt is in West-Terschelling en voor het eiland. Een multifunctioneel centrum dat ruimte biedt aan uiteenlopende diensten, zorg en verschillende activiteiten. Een gebouw met een open uitstraling, dat uitnodigt om binnen te komen.