Detailhandelsnota gemeente West Maas en Waal

gemeente West Maas en Waal

tags:
De gemeente West Maas en Waal is een gemeente met bijna 19.000 inwoners in de province Gelderland. Een aantrekkelijk winkelaanbod is van groot belang voor de inwoners en ondernemers van de gemeente. Duidelijke keuzes in locatie en functie van winkelgebieden zijn nodig om winkelgebieden te versterken, te ontwikkelen en een duurzaam perspectief te bieden. Met de detailhandelsnota ‘Naar een perspectiefrijke winkelstructuur in West Maas en Waal’ is een actueel perspectief geschetst om te komen tot een toekomstgerichte detailhandelsstructuur.
De detailhandel is sterk aan verandering onderhevig. De actuele trends in de detailhandel hebben een grote ruimtelijke impact op winkelgebieden. Rho adviseurs heeft de gemeente West Maas en Waal geadviseerd over de toekomstige gewenste retailstructuur van de gemeente.
 


Hoofdlijnen advisering:
  • Een negatieve demografische ontwikkeling biedt ook kansen vanuit kwalitatief oogpunt. 65+’ers bezoeken het liefst het winkelaanbod in de nabijheid. Om deze doelgroep te kunnen bedienen moeten de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en toegankelijkheid van het winkelgebied optimaal zijn.
  • De huidige winkelgebieden moeten waar mogelijk versterkt worden door de voorzieningen verder te concentreren in deze gebieden. Nieuwe initiatieven worden bij voorkeur in de bestaande winkelgebieden gefaciliteerd.
  • Bij het inbreidingsscenario kan de bestemming detailhandel van de locatie worden afgehaald, zonder dat dit voor de gemeente het risico van planschade met zich meebrengt. Wel moet dan ander gebruik worden toegestaan dat passend is bij het pand of de locatie.
  • In de centra van Beneden-Leeuwen en Dreumel zou de belevingswaarde van het winkelen versterkt kunnen worden.
  • Regio Rivierenland en het Land van Maas en Waal is populair onder recreanten en toeristen. Aanvullend op de reeds aanwezige detailhandel zouden de beide gebieden versterkt kunnen worden met horeca-concepten en verfraaiing van de openbare ruimte.
Al met al een veelomvattende toekomstvisie op de detailhandelsstructuur van de gemeente West Maas en Waal. Rho adviseurs Remko Bak en Mark Geerts vertellen u graag meet over dit project.

Foto's: Rho adviseurs