DroomParken: vakantieparken met gevoel voor mens en natuur

Midden Nederland

tags: #droomparken #vakantiepark #recreatieadvisering #recreatiebranche #natuurbeleving #natuurontwikkeling #beeldkwaliteitplan #masterplan #merbeoordeling #nationaallandschap #natura2000 #groepsaccomodaties
Werken: herontwikkeling Recreatieparken DroomParken
Opdrachtgever: DroomParken
Advisering: beeldkwaliteitsplannen, masterplannen, m.e.r.-beoordelingen en bestemmingsplannen
Sinds: 2011
vakantie in eigen land wordt steeds meer gewaardeerd. de recreatiebranche springt hier op in door bestaande parken en recreatieterreinen te herontwikkelen naar de wensen van de huidige markt. daarbij spelen voldoende ruimte, oog voor natuur- en milieuwaarden een grote rol. maar ook flexibele realisatie, zodat de ondernemer gefaseerd kan inspelen op de recreatiemarkt. vanaf 2011 adviseren wij DroomParken bij hun herontwikkeling van bestaande parken.

DroomParken is een succesvolle recreatieonderneming die inspeelt op de wensen van de moderne recreant in eigen land én van onze gasten van over de grenzen. Bestaande (jaarrond) recreatieparken krijgen een flinke makeover, met een hoofdrol voor natuur, architectuur, sportfaciliteiten, goed eten, ruimte en rust.

Procesbegeleiding en planvorming
Rho adviseurs ondersteunt DroomParken sinds 2011 in proces, onderzoek en planvorming. We werken intensief met onze opdrachtgever samen voor een stevige visie op structuur, inrichting en beeldkwaliteit. We schrijven de benodigde bestemmingsplannen en m.e.r.-beoordelingen. Deze laatste zijn bedoeld om de mooie omgeving, vaak nationaal landschap of Natura 2000-gebied, in hun waarde te laten zodat er ook daadwerkelijk van echte natuur genoten kan worden.

Natuurbeleving en natuurontwikkeling
DroomParken ziet natuurbeleving als een prioriteit in haar recreatieaanbod. Door samen te werken met regionale enlokale natuur- en milieuorganisaties, wordt er voor gezorgd dat dit op een voor de natuurontwikkeling goede manier gebeurt. Zo wordt er gezorgd voor broedkasten, vleermuisvriendelijke verlichting en worden de gasten op veelplekken van informatie voorzien over flora en fauna op het park. Maar het wordt ook grootschaliger aangepakt, zoals een paddenpoel op DroomPark De Zanding voor rugstreeppadden en andere amfibieën. Zo is een ecologische verbinding ontstaan tussen de vijvers op het park waar de padden zich voortplanten en de hei buiten het park waar de diertjes overwinteren. Op DroomPark Bad Hoophuizen wordt gewerkt aan landtongen in het Veluwerandmeer die de surfende recreanten van het park wegleiden van de mondingen van de beken die direct naast het park in het Veluwemeer uitmonden.

Rustige huisjes, ruime en groene kampeerplekken
De parken krijgen gebieden met ieder een sfeer die bij de natuurlijke beplanting van dat gebied past. De architectuur, inrichting, verdere beplanting en openbare ruimte worden daarop afgestemd. Het inrichtingsplan houdt rekening met milieu- en hinderfactoren en voorziet in een goede landschappelijke inpassing. Een gebouwencomplex op DroomParken Hooge Veluwe dat recreatieapartementen en groepsaccommodaties herbergt, schermt het park tegelijk af van het geluid van de A12. Naast ruime huisjes met tijdloze inrichting en fitness mogelijkheden zijn er ook kampeerplaatsen midden in het groen en aan het water. Zo uit de tent naar het vlondertje om van het water te genieten!

Vrij bestemmingsplan voor ontwikkeling op maat
Het bestemmingsplan stellen we zo op dat de ondernemer flexibel genoeg is en blijft om op marktontwikkelingen in te springen. Zo zijn de typen recreatieobjecten uitwisselbaar zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de onderzoeken naar de effecten en de aanvaardbaarheid van de ontwikkeling. Het plan maakt uitwisseling tussen traditioneel gebouwde recreatiewoningen en nieuwe recreatieproducten zoals ruime en luxe chalets en kampeerplaatsen mogelijk. 

Kortom
De manier waarop deze recreatieontwikkelingen realiseerbaar zijn, de manier waarop met respect met natuur en milieu wordt omgegaan en de uitstraling maken de DroomParken toekomstbestendig. 

Meer informatie bij Hans van Riet, 010 2018555.