Engelse Tuin, Voorhout: van risicoanalyse en visievorming tot matenplan en bestemmingsplan

West Nederland

tags: #masterplan #stedenbouwkundigmasterplan #risicoanalyse #visievorming #matenplan #ruimtelijkeverkenning #tuindorp #transformatie #herontwikkeling
Werken: Engelse Tuin, Voorhout (gemeente Teylingen)
Opdrachtgever: Adriaan van Erk Ontwikkeling
Advisering: risicoanalyse, visievorming, stedenbouwkundig masterplan en bestemmingsplan
Sinds: 2009
Van risicoanalyse en visievorming, van visie naar gedetaileerd matenplan en bestemminngsplan. Rho adviseurs heeft het gehele traject van deze herontwikkeling begeleid.

Wat ooit een verrommeld, slecht ontsloten agrarisch bedrijventerrein was in het noordoosten van Voorhout, wordt getransformeerd naar woongebied voor ca. 180 woningen. Het plangebied betreft 5 ha, georiënteerd op het historische lint langs de Jacoba van Beierenweg, een weg met gemengde functies en ruimtelijke kenmerken. De nabij gelegen Engelselaan toont een gevarieerd beeld met historische en recente woningen. Een karakteristiek beeld voor Voorhout.

Het stedenbouwkundig plan voor de Engelse Tuin borduurt voort op deze variatie als tuindorp met groene pleintjes, rustige hoven en speelplekken. Met oog op de toekomstwaarde van de Engelse Tuin is veel aandacht betseed aan de inpassing van de bestaande historische bebouwing. Het gebied wordt door een lus direct ontsloten op de Jacoba van Beierenweg.

Op 25 september 2014 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.
Rho adviseurs heeft in 4 fases gewerkt aan dit plan:- Verkenning ruimtelijke kansen. In deze fase is in vroeg stadium gezocht naar de kernwaarden van het gebied en de belemmeringen van het gebied;
- Stedenbouwkundige visie. In dit traject is in samenwerking met de gemeente Teylingen en de initiatiefnemer Adriaan Van Erk Ontwikkeling de stedenbouwkundige structuur en beeldkwaliteit uitgewerkt;
- Matenplan; waarbij het plan op stoeptegelniveau is uitgewerkt ten behoeve van de civiele uitvoering;
- Bestemmingsplan; als vertaling van het stedenbouwkundig en matenplan. Met de daarbij behorende onderzoeken op het gebied van verkeer, milieu, ecologie en water. Daarbij hebben we creatieve oplossingen in de regels van het bestemmingsplan opgenomen om voldoende flexibiliteit te bieden bij de bouwkundige uitwerking van het plan.

Meer informatie over deze herontwikkeling: bel of mail ons, 010 2018555.