Evenwicht in Soesterberg-Noord

tags:
Opstellen bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte, met toepassing van de Crisis- en herstelwet.
De gemeente Soest wil Soesterberg-Noord omvormen tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Wonen en werken moeten er in een beter evenwicht komen, in een groene en levendige omgeving en dichtbij het dorpshart met een gevarieerd woningaanbod. Het gebied moet ook goed aansluiten bij toekomstige woningbouw op het terrein van de voormalige vliegbasis.

De gemeente wil om te komen tot een aantrekkelijke woonklimaat sommige bedrijfspercelen in Soesterberg-Noord omzetten naar woningen. Voor andere bedrijven wil de gemeente de milieuhinder verminderen.

​Het bestemmingsplan is in 2016 door de gemeenteraad van Soest vastgesteld, de beroepsprocedure bij de Raad van State is op één onderdeel na, afgerond. 

Bestemmingsplan-plus
Vanwege de uitgestrekte miluecontouren van bestaande bedrijven is gebruik gemaakt van de extra manouvreerruimte die artikel 2.3. van de Crisis- en herstelwet biedt aan ontwikkelingsgebieden: het zogenaamde bestemmingsplan-plus. in dit plan is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de overtollige geluidruimte van bedrijven weg te nemen en daarmee de milieugebruiksruimte verde te optimaliseren.

Verbrede reikwijdte
De Crisis- en herstelwet biedt daarnaast de mogelijkheden om het ruimtelijk belang en het milieubelang in één plan te regelen: het betsemmingsplan heeft daarmee een verbrede reikwijdte. Straks geeft het omgevingsplan van de Omgevingswet vergelijkbare mogelijkheden.

​Zo is voor dit plan de 'kameleonbestemming' uitgedacht. In de gegroeide praktijk voldeed een bedrijf niet aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Terugdringen van de geluidbelasting met maatregelen bleek helaas niet haalbaar.

Omdat geen klachten zijn ontvangen van omwonenden kreeg het bedrijf een voorlopige bestemming, afgestemd op de bestaande situatie. Deze bestemming kan op verschillende momenten, zonder extra besluit, van kleur veranderen naar de bestemming Wonen. Die momenten zijn afgestemd op de ontwikkeling van de locatie zelf en van de omgeving. Hierdoor kunnen het ruimtelijk belang en het milieubelang op elkaar worden afgestemd op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is. Zo is als één van die momenten opgenomen de oplevering van nieuwe woningen. Pas op dat moment, en niet bij vergunningverlening van deze woningen, hoeft te worden voldaan aan de geldende gelkuidsnorm.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Annette Zebel-Vaudo