Gebiedsvisie Marktplein ‘s-Gravenzande

tags:
Om de meerwaarde van het verblijfsgebied Marktplein te onderzoeken is de positie van ‘s-Gravenzande (gemeente Westland) binnen de detailhandelsstructuur van de gemeente Westland nader onderzocht. Hierbij is de verzorgingsfunctie van belang. Hiertoe heeft Rho adviseurs een klantherkomstonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de winkel- en horeca-ondernemers. Gedurende één onderzoeksweek is aan de consumenten en klanten zijn/haar postcode gevraagd. Op basis van de onderzoeken is een actuele Gebiedsvisie geformuleerd, waarbij een tweetal inrichtingsvoorstellen voor het Marktplein zijn beoordeeld.
Met het centrumproject ‘Hart van ‘s-Gravenzande’ krijgt het centrum van ‘s-Gravenzande een forse kwalitatieve impuls. Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is het Marktplein als verblijfsgebied. Rho adviseurs is gevraagd om enerzijds de meerwaarde van het Marktplein als verblijfsgebied te onderzoeken en anderzijds om de mogelijke effecten van het autovrij maken van het Marktplein inzichtelijk te maken.

Hoofdlijnen gebiedsvisie:
  • Het Marktplein heeft een verbindende functie voor de detailhandel in het centrum van ‘s-Gravenzande.
  • De meerwaarde van het Marktplein zit in de verblijfsfunctie van de bezoekers van het centrum.
  • Gezien de verzorgingsfunctie van ‘s-Gravenzande als ‘Koopstad aan Zee’ en het bezoekmotief van de consument is optimalisatie van de verblijfsfunctie met goede horeca gewenst.
  • Met de revitalisatie van het Marktplein wordt bijgedragen aan de belevingswaarde en sfeer van het centrum van ‘s-Gravenzande.
  • De autoverbinding op het Marktplein is geen cruciale verbinding voor de bereikbaarheid van het centrum.
  • De herinrichting van het Marktplein biedt de mogelijkheid om de aanloop (en fiets-) routes en verbindingen naar de verschillende winkelclusters in het centrum van ‘s-Gravenzande te verbeteren. Dit is met beide inrichtingsvarianten mogelijk.
  • Bij een eventuele afsluiting van de rijbaan op het Marktplein voor autoverkeer zijn de effecten naar verwachting beperkt. De voorzieningen blijven bereikbaar voor de consument, net als de parkeervoorzieningen voor de centrumbezoekers.
  • Vanuit ruimtelijk en economisch oogpunt is er niet direct aanleiding om de rijbaan op het Marktplein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Heeft u ook behoefte aan gedegen onderzoek met objectiveerbare onderzoeksgegevens? Neem dan contact op met Rho adviseurs Remko Bak en Mark Geerts. Zij vertellen u graag meer over dit project.

​Foto's: Rho adviseurs