Greenport Horti Campus

tags:
  • ​Opstellen ontwikkelingskader
    • ​visie
    • stedenbouwkundigplan
    • beeldregieplan
  • Bestemmingsplan
  • Onderzoeksmanagement
De greenports vormen een krachtige economische motor voor Nederland met een belangrijke concentratie van de economische activiteiten in de greenports Westland, Oostland en Barendrecht. Verdere groei van deze greenports is alleen mogelijk met voldoende innovatieve ondernemers en voldoende gekwalificeerd personeel. Rho adviseurs heeft meegwerkt aan het plan voor de Greenport Horti Campus Westland.

De ambitie is om in de gemeente Westland een bruisende plek te realiseren waar onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven met elkaar samenwerken: de Greenport Horti Campus Westland. Het moet een internationaal kennis- en opleidingscentrum worden, waar mensen worden opgeleid waar de greenport nu en in de toekomst behoefte aan heeft. De campus moet óók een plek worden waar de sector zich kan ontwikkelen, presenteren en profileren. Daar bovenop is de campus bedoeld voor de uitwisselen van kennis ter versterking van de innovatieve kracht in de sector.

Voor de ontwikkeling van de campus heeft Rho adviseurs in opdracht van FloraHolland het Ontwikkelingskader Greenport Horticampus opgesteld. Dit ontwikkelingskader bestaat uit een visie, een stedenbouwkundig plan en een beeldregieplan. Het ruimtelijk concept komt rechtstreeks voort uit de functie van de campus (groeien en ontwikkelen) en de centrale plek in de door (glas)tuinbouw gedomineerde regio. 

De campus krijgt in de uiteindelijke situatie de vorm van een bloem en staat symbool voor de regio, de sector maar vooral voor het opbloeien van de ambitie om dit verder te ontwikkelen. De bloem is zowel de inspiratie voor een bijzondere vormgeving als een organisatiemodel voor de ruimtelijke ontwikkeling en fasering van de campus waarbij per blad kan worden ontwikkeld. 

De bijzondere vorm vraagt ook om een bijzondere behandeling van de verschillende onderdelen van het plan om het ruimtelijk concept ook beleefbaar te maken. Het belangrijkste onderdeel is de herkenbaarheid van de bladen van de bloem. Deze bladen krijgen een duidelijke en duurzame rand, gevormd door wallen die een kraag gaan vormen rondom de verschillende bladen. Binnen de wallen - op het blad - liggen de verschillende functies, gebouwen en voorzieningen. 

Buiten de wallen ligt de samenhangende structuur van groen, water en infrastructuur (en parkeren) die de toegang en de kwalitatieve randen van de campus zullen bepalen. In het hart is plek voor centrale/gezamenlijk bruikbare functies en gebouwen met nadruk op ontmoeting en uitwisseling zoals horeca, tentoonstellingsruimte en een podium. 

Voor de eerste twee fases van de campus, de eerste twee bloembladen, heeft Rho adviseurs voor leefruimte ook het bestemmingsplan en het onderzoekmanagement verzorgd. Een flexibel bestemmingsplan dat initiatieven uitnodigt die bijdragen aan de doelstelling van de campus, maar dat tegelijkertijd de ruimtelijke ambities waarborgt.

Het  eerste bloemblad, is al volop in ontwikkeling. Hier worden het MBO Westland, nu gevestigd aan professor Holwerdalaan in Naaldwijk, en de Demokwekerij, nu gevestigd is aan de Zwethlaan in Honselersdijk, gebouwd naar ontwerp van BDG Architecten. De Demokwekerij is een bedrijf gericht op het initiëren, organiseren, stimuleren en faciliteren van teelt- en techniekinnovaties voor de nationale en internationale glastuinbouw.

Meer weten? Neem dan contact op met Ingrid de Feijter.

Beeldmateriaal: BDG Architecten & Rho adviseurs