Greenport Venlo

Zuid Nederland

tags: #ro-instrumentarium #omgevingsvergunning #procesmanangement #projectmanagement #beeldregieplan #bestemmingsplan #planMER #structuurvisie #greenport #omgevingsonderzoek
Werken: Greenport Venlo
Opdrachtgever:  Development Company Greenport Venlo (DCGV)
Advisering: structuurvisie en uitwerking daarvan in diverse RO instrumenten, planMER
Greenport Venlo is Nederlands tweede tuinbouwgebied én snelst groeiende Greenport. Het Rijk, de provincie en Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo gemeenten hebben de ambitie een duurzame regionale ruimtelijk-economische structuurversterking te realiseren, geïnspireerd door de Cradle2Cradle (C2C)-principes. Om dit te bereiken wordt de Greenport versterkt.

Met Greenport Venlo wordt ieen duurzaam en innovatief economisch netwerk ontwikkeld, dat geografisch is verankerd in het Klavertje 4-gebied (5.400 ha). Het Klavertje 4-gebied is aangewezen als ontwikkelingsgebied voor de agrarische productiekolom, waar werklandschappen, vastgoed, gebiedsbrede voorzieningen en een hoogwaardig landschap worden ontwikkeld.

Planvorming in complex krachtenveld
Voor de realisatie van deze gebiedsontwikkeling hebben de gemeenten en de provincie een ontwikkelbedrijf opgericht: Development Company Greenport Venlo (DCGV). Het ontwikkelbedrijf is – in samenwerking met andere partijen – verantwoordelijk voor de ontwikkeling / grondexploitatie van de werklandschappen (1.150 ha) en ten minste 400 ha natuur en landschap. Samen met DCGV, de verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en 'de omgeving' geeft Rho adviseurs vorm aan de realisatie van Greenport Venlo.

Op 9 maart 2015 is Klaver 11 onherroepelijk geworden. Na de beroepstermijn bleek geen enkel beroep te zijn ingesteld. Hieruit blijkt dat goed overleg tussen alle actoren en de ongeving bijdraagt aan een voorspoedige planvorming!

Snellere procedures door slimme inzet van instrumenten
Advisering over strategische inzet van het RO-instrumentarium vormt onze kernactiviteit in het complexe krachtenveld van actoren. Dit heeft onder andere geresulteerd in de keuze voor een intergemeentelijke structuurvisie met planMER voor de gehele gebiedsontwikkeling. De structuurvisie biedt de beleidsmatige basis voor uitwerking van (delen van) de gebiedsontwikkeling en fungeert als versneller in het proces naar het toekennen van bouwmogelijkheden. Rho adviseurs heeft de structuurvisie en planMER opgesteld en is nauw betrokken bij de uitwerking van de structuurvisie in diverse ro-instrumenten, waarbij ook omgevingsaspecten, uitvoerbaarheid en kostenverhaal aan bod komen. Daarnaast neemt Rho adviseurs voor bepaalde projecten het volledige project- en procesmanagement voor haar rekening en adviseren wij over stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteit en beheer van geo-data.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Monique Lammens, 010 2018555.