Grootste grondzonnepanelenpark van Zuid-Holland bij de Klepperstee

Zuid Nederland

tags: #zonnepanelen #recreatiepark #planologischeprocedure #klepperstee #zonnepark #zonneenergie #landschappelijkeinpassing
Werken: Zonnepanelen De Klepperstee
Opdrachtgever: Coöperatie Deltawind
Advisering: planologische procedure, analyse en afstemming landschappelijke inpassing

1,3 hectare aan zonnepanelen op Recreatiepark Klepperstee. Dat zijn ruim 2.900 zonnepanelen van Coöperatie Deltawind. Samen leveren zij per jaar zo'n 787.000 kWh aan electriciteit. genoeg voor 225 huishoudens en in ieder geval meer dan het recreatiepark zelf gebruikt.

De Coöperatie Deltawind heeft op Recreatiepark De Klepperstee in Ouddorp de grootste grondgebonden opstelling van Zonnepanelen van Zuid Holland gerealiseerd. Op 1,3 hectare grond van De Klepperstee staan ruim 2900 zonnepanelen. Hiermee wordt in een gemiddeld jaar 787.000 kWh (vergelijkbaar met 225 huishoudens) aan elektriciteit geleverd. Dit is meer dan Recreatiepark De Klepperstee zelf gebruikt. Het zonnepark is in augustus 2012 in gebruik genomen.

Rho adviseurs heeft de planologische procedure verzorgd. Grootste uitdaging was de ligging in de landschappelijke parel van het Zandwallengebied van de Kop van Goedereede. Door een goede analyse en afgestemde landschappelijke inpassing heeft de provincie uiteindelijk ingestemd met de ontwikkeling van het zonnepark.

Justus van den Berg vertelt u er graag meer over. Belt u 0118 689010.