Handreiking voor stolpenboerderijen

tags:
  • afstemming met gemeenten
  • opstellen handreiking
Op uitnodiging van de stichting Mooi Noord-Holland heeft Rho adviseurs meegewerkt aan de totstandkoming van de handreiking 'Vierkant achter de stolp 2.0'. Het gaat hier om een actualisering van een eerdere handreiking die de instandhouding van de kenmerkende stolpenboederijen moet bevorderen. De handreiking bestaat ook uit een 'gereedschapskist' voor gemeenten. De geactualiseerde handreiking kijkt vooruit naar de nieuwe Omgevingswet.
 


Met hun piramidevormige daken markeren de stolpboerderijen het platteland van Noord-Holland. Ruim 5.500 stolpboerderijen staan er nog, maar het aantal neemt steeds verder af.

Stolpen zijn agrarisch niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd. Vooral als woonboerderij, maar ook als kantoor of winkel, praktijkruimte of horeca. Zo blijft de karakteristieke bouwvorm voor het landschap bewaard. 

Mooi Noord-Holland heeft voor de actualisering van haar handreiking een projectgroep samengesteld, waarin ook vertegenwoordigers van de boerderijenstichitng Vrienden van de stolp, een archeoloog, een architectuurhistoricus, de gemeente Drechterland en Rho adviseurs zijn opgenomen. Voor het plan heeft de gemeente Drechterland als pilot-gemeente gefungeerd. Tijdens werksessies is de insteek van de handreiking getoetst.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan Kleefstra