herontwikkeling voormalige basisschool Zandhuizen

Noord Nederland

tags: #zorginstelling #schoollocatie #schooltransformatie #schoolgebouw #kleinschaligezorg #procedure #postzegelbestemmingsplan
Werken: herontwikkeling voormalige basisschool naar zorginstelling
Opdrachtgever: Zorgbureau De Stellingwerven
Advisering: planologische procedures, postzegelbestemmingsplan

 
Zorgbureau De Stellingwerven ziet een goede plek voor een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap of psychiatrische problematiek in deze landelijk gelegen voormalige basisschool.

Door een tekort aan leerlingen verdwijnen veel basisscholen in de kleine dorpen op het platteland. Het schoolgebouw komt leeg te staan. Zo ook de basisschool in het dorpje Zandhuizen in de gemeente Weststellingwerf.
Zorgbureau De Stellingwerven heeft het initiatief genomen om het gebouw in gebruik te nemen als kleinschalige zorginstelling. In het gebouw is een aantal zorgappartementen voorgesteld voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast zijn ruimten voor dagebesteding nodig. Het oude schoolgebouw leent zich hier uitstekend voor.

In 2012 zijn wij door het zorgbureau gevraagd om de planologische procedure hiervoor te begeleiden. Naast het opstellen van een postzegelbestemmingsplan, hebben wij geadviseerd over de te volgen procedures, activiteiten die naar voren gehaald konden worden in de planning en fungeerden als schakel tussen het zorgbureau en de gemeente.

Wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met Ealse Venema.