Herstructurering Het Nije Daip

tags:
  • Opstellen bestemmingsplan
​Woningcorporatie Lefier Wonen, dorpsontwikkeling Nieuw Buinen en de gemeente Borger-Odoorn hebben de handen ineen geslagen voor de herstructurering van het gebied dat de naam Het Nije Daip heeft meegekregen. Dit is het gebied rond de Linnaeuslaan en Chrysantstraat in het dorp Nieuw Buinen. Het eindresultaat van de herstructurering is een duurzame woonomgeving en duurzaam sociaal klimaat. Een evenwichtige en gedifferentieerde bevolking moet er plaats kunnen krijgen in betaalbare woningen.

De herstructurering had niet alleen de vervanging van woningen en realisatie van een nieuwe school tot gevolg, ook kreeg de buurt een andere ruimtelijke structuur. De in de omgeving van Nieuw Buinen kenmerkende opstrekkende verkavelingsrichting is in het plangebied teruggebracht door een nieuwe (veen)vaart in het gebied in te voegen, Het Nije Daip.

De rest van de ruimtelijke opzet van het herstructureringsgebied is hierop aangepast. Dit betekent dat een deel van de nieuwe woningen in het gebied met de voorgevels naar het water worden gericht. Een verspringende gevellijn zorgt voor een gevarieerd en aantrekkelijk bebouwingsbeeld langs het water.

Het bestemmingsplan dat door Rho adviseurs samen met de gemeente is opgesteld moest zo flexibel mogelijk zijn. Daarnaast was het wel belangrijk de ruimtelijke hoofdstructuur vast te leggen, vooral in de zone langs het water.

Het plan heeft een eenvoudig kaartbeeld gekregen met een bestemming 'Water' voor de nieuwe watergang, 'groen' voor de belangrijkste groenvoorzieningen en 'woongebied' voor de rest van het plangebied. De bebouwingsstructuur is alleen voor het strikt noodzakelijke vastgelegd, zodat het plan nog veel vrijheid kent voor de definitieve invulling.

Het plan heeft de procedure vlot doorlopen en is in 2013 vastgesteld. Direct erna zijn de werkzaamheden aan de verbetering van het gebied gestart. Bekijk ook het videoveslag van de start van de werkzaamheden. Een deel van de vernieuwing van te behouden woningen is afgerond en ook de nieuwe school heeft inmiddels een plaats gekregen. Voor de aanleg van Het Nije Daip zijn al woningen gesloopt.

Nieuw Buinen vernieuwd! Niet alleen ruimtelijk en functioneel, maar vooral ook op het sociale vlak.

​Meer weten over dit project? Bekijk de speciale website of neem dan contact op met Foekje Ankersmit.

Foto's: Buurtkantoor Nije Daip