Knooperf De Veldboer

Oost Nederland

tags: #herontwikkeling #knooperf #buitengebied #landelijkwonen #CPO #gebiedsontwikkeling #bestemmingsplan #wonen
Door het ontbreken van opvolging voor agrariërs, houden steeds meer agrarische bedrijven op. Aan de Veldboersweg bij Langeveen is dit ook het geval. De eigenaar zag echter potentie in het ontwikkelen van een speciale vorm van wonen; een knooperf.

Een knooperf is een voormalig boerenerf in een kleinschalig landschap dat ruimte biedt aan wonen en werken in een landelijke omgeving. Bewoners hebben er hun eigen woning en delen er een gemeenschappelijk erf. Daarnaast zorgen zij gezamenlijk voor behoud, versterking en beheer van beplantingen en publiek toegankelijke routes in het omliggende landschap.
Een samenwerkingsverband tussen InnovatieNetwerk, provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen ontwikkelt het knooperf. Vanuit dit samenwerkingsverband benaderde de gemeente Tubbergen ons (in 2010) voor het opstellen van het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan had tot doel het knooperf daadwerkelijk realiseerbaar te maken. Met het bestemmingsplan is het nodige maatwerk geleverd, vanwege de specifieke vraag. Belangrijke onderdelen zijn bijvoorbeeld de landschappelijke waarden op en rond en bijzondere inrichting van het erf.

Wij hebben gedurende het proces gezorgd voor het bestemmingsplan en het samenwerkingsverband gaandeweg van de nodige ruimtelijke en juridische adviezen voorzien. Door de zorgvuldige procedure en het snelle proces konden in 2011 de nodige vergunningen worden verleend. Het Knooperf De Veldboer is inmiddels (deels) in aanbouw.