Lelystad Airport

Midden Nederland

tags: #vliegveld #ontwikkeling #Schiphol #Lelystad #bestemmingsplan
Werken: Lelystad Airport
Opdrachtgever: gemeente Lelystad
Advisering: bestemmingsplan uitbreiding Lelystad Airport
Het kabinet heeft ingestemd met de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De daarmee gepaard gaande grotere vluchtcapaciteit zal Schiphol ontlasten. Bovendien een mooie impuls voor Flevoland!

Lelystad Airport kan door uitbreiding niet alleen haar kracht als regionale infra voorziening versterken, maar een grotere vluchtcapaciteit betekent ook ondersteuning van Schiphol door opvang van zakelijke vluchten. Deze wens is door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad opgenomen in respectievelijk het Omgevingsplan Flevoland en het Structuurplan Lelystad 2015. Uitbreiding van de luchthaven geeft immers een impuls aan de  bedrijvigheid en de dienstverlening rond de luchthaven.

Een interessante en economisch voor alle partijen zeer gewenste ontwikkeling, maar planologisch heeft dit plan behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. Zo is het in 2008 ingediende aanwijzingsverzoek dat in 2009 door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat is genomen, in 2011 door de Raad van State vernietigd.

De Commissie Alders heeft een nieuw advies uitgebracht in het voordeel van de gewenste uitbreiding. Op 13 juni heeft het kabinet ingestemd met de plannen.
Een dynamische opdracht, die nu resulteert in een nieuw bestemmingsplan. Een waar wij u graag van op de hoogte houden.

Wilt u meer weten over deze opdracht, belt u dan met onze adviseurs Foekje Ankersmit of Trynke Rodenhuis, 058 2562525.

Wilt u meer weten over onze advisering in infrastructurele projecten, belt u dan met Hans van Riet, 010 2018555.