Logistiek Park Moerdijk: economische, geografische en logistieke hotspot

Zuid Nederland

tags: #logistiekparkmoerdijk #lpm #industrieterrein #haventerrein #beeldregieplan #inpassingsplan #provinciaalinpassingsplan
Werken: Logistiek Park Moerdijk
Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Havenschap Moerdijk
Advisering: inpassingsplan en MER i.s.m. Witteveen+Bos, beeldregieplan i.s.m. Studio Marco Vermeulen


Bron verbeeldingen: Studio Marco Vermeulen
Dé link tussen de twee grote Europese havens Rotterdam en Antwerpen. Dé link tussen goederenstromen per weg, spoor en water. Dé locatie voor clustering van bedrijvigheid, naast de bestaande haven- en industrieterreinen in Moerdijk.

Binnen Nederland is er een grote behoefte aan relatief grote, kwalitatief hoogwaardige locaties voor logistiek met een uitstekende multimodale ontsluiting. De regio West-Brabant biedt volop kansen voor deze doelgroep en specifieker de locatie voor het beoogde Logistiek Park Moerdijk.

De locatie van Logistiek Park Moerdijk is in dit kader uniek:- gelegen tussen de belangrijkste toegangspoorten van West-Europa: de grote havengebieden van Rotterdam en Antwerpen;
- de locatie is goed bereikbaar over de weg en biedt volop kansen voor een multimodale afwikkeling van de goederenstroom, vanwege de strategische ligging tussen snelwegen, waterwegen en spoor (voorzieningen op industrieterrein Moerdijk);
- er zijn kansen voor synergie en schaal- en milieuvoordelen door clustering van de bedrijvigheid in de nabijheid van het bestaande Haven- en Industrieterrein Moerdijk.

Het Logistiek Park Moerdijk beslaat een oppervlakte van 142,5 hectare netto uitgeefbaar logistiek terrein. Een interne baan zorgt voor een directe verbinding met het bestaande Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Het Logistiek Park Moerdijk is bedoeld voor grootschalige VAL-bedrijven en VAS-services groter dan 5 hectare en VAL-bedrijven die ongeacht hun omvang havengerelateerd zijn.

Rho adviseurs werkt sinds 2011 aan dit project. De opdrachtgever is de Provincie Noord-Brabant. Samenwerkingspartners zijn de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk.
Wij hebben het inpassingsplan en het MER (samen met Witteveen+Bos) parallel opgesteld. Daarnaast hebben wij het Beeldregieplan opgesteld (samen met Studio Marco Vermeulen).
Op 6 februari 2015 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant het inpassingsplan goedgekeurd. In 2016 wordt de realisatie van Logistiek Park Moerdijk gestart.