Motorstraatgebied Rotterdam

Zuid Nederland

tags: #zorg #wonen #transformatie #gebiedsontwikkeling #maatschappelijk #bestemmingsplan
Zorg: Motorstraatgebied Rotterdam
Opdrachtgevers: Ikazia Ziekenhuis, Laurens Zorg, HD Projectontwikkeling en Laurens Wonen
Advisering: bestemmingsplannen uitbreiding Ikazia Ziekenhuis, revalidatiehotel en woonzorgcomplex
Het Motorstraatgebied Rotterdam is al enige tijd vol in ontwikkeling. De komende jaren wordt het gebied nog verder getransformeerd in een multifunctioneel en aantrekkelijk stedelijk gebied, als volwaardig onderdeel van het Hart van Zuid.

De diverse bouwprojecten worden grotendeels uitgevoerd door de private partijen die al rondom de Motorstraat gevestigd zijn. Deze initiatieven sluiten goed aan bij het beoogde profiel van ‘leer-, werk- en zorgcampus’. De gemeente Rotterdam zorgt dat de partijen zo goed mogelijk binnen de gemeentelijke kaders hun plannen kunnen ontwikkelen. Daarnaast investeert de gemeente Rotterdam de komende jaren flink in de openbare ruimte in het Motorstraatgebied.
Het Ikazia ziekenhuis wordt flink onder handen genomen, waarbij enkele delen gesloopt zullen worden en functies een nieuwe plek krijgen in de bestaande of in de nieuwe bebouwing, uiteraard rekening houdend met de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Met de in 2010 geopende parkeergarage wordt al voorzien in de capaciteitsuitbreiding van het ziekenhuis. En ook hierbij is voldaan aan de stedenbouwkundige randvoorwaarde om parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein te faciliteren.

Het revalidatiehotel zal ruimte bieden aan 164 kamers, inclusief behandelkamers, logeervoorzieningen, apotheek, horeca, bibliotheek/stiltecentrum, werkplekken voor de medische staf, opslag en parkeervoorzieningen.
Het woonzorgcomplex zal 48 plaatsen voor groepswonen psychogeriatrie, 24 plaatsen voor individueel wonen psychogeriatrie en 59 plaatsen individueel wonen somatiek omvatten. Verder bevat het complex een algemene ruimte op de begane grond en is er ruimte voor andere functies en wordt ook hier aan de parkeerbehoefte voldaan.
Het resultaat is drie ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen die gezamenlijk het Motorstraatgebied transformeren in een volwaardig zorgcampus.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij projectleider Rob Sips, 010 2018555.

Voor algemene advisering bij planvorming voor zorgprojecten belt u met Leo Snel. Ook hij is via dit nummer bereikbaar.