Nieuwe bestemming voor oude luchtverkeerstoren Ypenburg

Zuid Nederland

tags: #herontwikkeling #herbestemming #recreatie #functiemenging #luchtverkeerstorenypenburg #ypenburg #luchtverkeerstoren
Werken: studie mogelijkheden nieuwe functie luchtverkeerstoren Ypenburg
Advisering: functionele en ruimtelijke invulling van toren en omgeving
Een voormalige luchtverkeerstoren in een Vinexwijk? Dan hebben we het over de luchtverkeerstoren in Ypenburg! Rho onderzocht vier mogelijke nieuwe bestemmingen voor dit markante gebouw.

Binnen de Vinex–locatie Ypenburg bevindt zich nog steeds de bij het oorspronkelijke vliegveld behorende verkeerstoren. De verkeerstoren staat nu aan de “Nootdorpse Landingslaan” in een gebied gelegen tussen deelplan 16 en het terrein van de instelling Crayenburch. De toren wordt gezien als een ruimtelijk belangrijk object binnen de Vinex–locatie, maar een in functionele en ruimtelijke zin goede invulling van de huidige toren en de directe omgeving ontbreekt.

Rho adviseurs heeft een studie uitgevoerd naar mogelijke functies voor de toren en het perceel. Hiervoor zijn een viertal invullingen onderzocht, te weten wonen, horeca, kantoor en een maatschappelijke functie.

Meer informatie: mail Rob Sips, of bel ons: 010 2018555.