Nieuwe containerterminal voor Bergen op Zoom

tags:
  • opstellen ecologische effectrapportage
  • vergunningmanagement
De Markiezaat Container Terminal in Bergen op Zoom kan verhuizen. De nieuwe terminal zal naar verwachting begin 2019 in gebruik kunnen worden genomen. 

In het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen is, aan het Rijn-Scheldekanaal, Bergen op Zoom de enige plaats met havenfaciliteiten. De capaciteit van de huidige terminal aan de Theodorushaven is echter beperkt, vooral omdat bezoekende schepen de Burgemeester Petersssluis moeten passeren.

De nieuwe terminal komt aan de westkant van het buitendijkse bedrijventerrein Noordland, aan het Bergsche Diep. Het terrein grenst echter aan een gebied waarvoor de Natura-2000-richtlijnen gelden. Rho adviseurs heeft middels een uitgebreide ecologische effectrapportage (passende beoordeling) de vergunning Wet natuurbescherming geregeld.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Eric van der Aa