Noordsingel: van tralies naar Tuin van Noord

Zuid Nederland

tags: #tuinvannoord #noordsingel #gevangeniscomplex #penitentiaireinrichting #transformatie #herontwikkeling #cultuurhistorie #flexibelbestemmen
Werken: Tuin van Noord, Rotterdam
Opdrachtgever: HD│Advies, ontwikkeling en realisatie en BAM Woningbouw Rotterdam
Advisering: bestemmingsplan, inclusief toetsing van maximale programma op omgevingsaspecten zoals verkeer en parkeren
Tweede leven voor Noordsingel! Het Rijksvastgoedbedrijf biedt een aantal monumentale gevangeniscomplexen aan ter herontwikkeling. De transformatie van het voormalig gevangeniscomplex Noordsingel naar Tuin van Noord is inmiddels in gang. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een flinke stap gezet naar een mooie nieuwe functie voor dit karakteristieke gebouw.

Transformatie van een van Nederlands oudste gevangenissen
In 2012 is de penitentiaire inrichting Noordsingel gesloten. Een monumentaal complex, waarvan de transformatie aanbesteed werd aan de hand van een biedboek met randvoorwaarden uit de visie op de toekomstige invulling. Daarmee kon het Rijksvastgoedbedrijf als afstotend eigenaar, samen met de gemeente Rotterdam, sturing geven aan de herontwikkeling van het complex. De winnende projectvisie kwam van ontwikkelcombinatie Tuin van Noord, een samenwerking tussen HD │Advies, ontwikkeling en realisatie en BAM Woningbouw Rotterdam.

Van ‘zitten’ naar leven
Tuin van Noord ambieert een duurzame, groene woon-, werk- en recreëerplek te worden. De muren rondom het worden deels opengebroken en het terrein wordt ingericht als groene, openbare stadstuin voor het Oude Noorden. De bestaande bebouwing zal na herontwikkeling ruimte bieden voor echt Rotterdams binnenstedelijk wonen, werken en leven.

Rho adviseurs is door de ontwikkelcombinatie gevraagd om een bestemmingsplan te maken op basis van de projectvisie. Een aantal aspecten stond bij aanvang al vast, enerzijds vanuit privaatrechtelijke afspraken en anderszijds vanuit de bebouwing; de bestaande bebouwing blijft immers grotendeels behouden.

Binnen deze kaders biedt het bestemmingsplan niet alleen flexibele gebruiksmogelijkheden voor de eindsituatie maar zeker ook voor de transformatiefase. Bij een herontwikkeling van een dergelijk complex is de transformatiefase net zo belangrijk als de eindfase. Om rechtszekerheid te bieden naar de omgeving hebben wij het maximale programma getoetst op uitvoerbaarheid, waarbij de aspecten parkeren en verkeersafwikkeling relevant bleken.

Aan de bak!
Het bestemmingsplan Tuin van Noord is op 23 januari 2014 vastgesteld. De sleutel is begin dit jaar overgedragen aan de ontwikkelcombinatie Tuin van Noord. De komende jaren zal deze gesloten enclave transformeren naar een gezichtsbepalend deel van Rotterdam.

Neem een kijkje op de website van Tuin van Noord voor de vele gezichten van deze prachtige Rotterdamse transformatie! Met dank aan HD Projectrealisatie voor het toestaan voor het gebruik van het beeldmateriaal.

Rob Schram vertelt graag meer over de rol van Rho adviseurs in dit project. U bereikt hem via 010 2018555, of klik op zijn naam om hem te mailen.