Omgevingsplan CHV-terrein Veghel

tags:
Het CHV-terrein in Veghel speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Brabant. Ooit was hier het hoofdkantoor van de Coöperatieve Handels Vereniging, de 'handelstak' van de Brabantse boerenbond. Deze coöperatie is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Brabantse agrarische sector. Het CHV-terrein vormt ook de basis waardoor Veghel uit kon groeien tot centrum van de voedingsmiddelenindustrie.

Enthousiaste en betrokken ondernemers uit Veghel ontwikkelen deze plek tot een tweede centrum van Veghel. De monumentale industriële bebouwing krijgt een nieuwe invuling. Food- en cultuurbeleving staan hierin centraal.

Het omgevingsplan faciliteert de ontwikkeling van het CHV-terrein binnen dit concept. Anders dan bij een regulier bestemmingsplan zijn er niet zozeer functies opgenomen, maar wordt getoetst op een concept. Met beleidsregels kan het college van burgemeester en wethouders de uitleg van dit concept bijstellen, mocht daar in de toekomst behoefte aan zijn. De interpretatie van 'food- en cultuurgerichte functies' kan in de loop der tijd mogelijk veranderen.
Food en cultuur in het tweede centrum van Veghel: dat is de ambitie voor de herontwikkeling van het CHV-terrein. Gemeente en opdrachtgever slaan hiervoor de handen ineen middels een omgevingsplan.

Het omgevingsplan gaat verder uit van andere verantwoordelijkheden. De initiatiefnemer krijgt in het plan een belangrijke rol in de borging van de kwaliteit van de leefomgeving.

Dit komt met name terug in het voorkomen van verkeersoverlast. Hiervoor is een monitoringssysteem opgenomen. De initiatiefnemer heeft ruimte om, binnen het concept, het gebied te ontwikkelen. De maximale verkeersgeneratie die is vastgelegd in het omgevingsplan mag echter niet worden overschreden. Hiervoor is een monitoringsplicht opgenomen in het omgevingsplan; jaarlijks moet aan het college worden gerapporteerd.

Met deze regeling wordt de initiatiefnemer uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen om de verkeersgeneratie te beperken. In praktijk blijken die oplossingen vaak voorhanden.

Kortom: gemeente én initiatiefnemer samen verantwoordelijk voor de omgevingskwaliteit.

​Meer weten? Neem dan contact op met Stefan van Bogget.