Omgevingsplan voor Bad Nieuweschans

tags:
  • Opstellen omgevingsplan
De gemeente Oldambt maakt voor het dorp Bad Nieuweschans een omgevingsplan. Vooruitlopend en deels parallel aan het omgevingsplan loopt het traject van de omgevingsvisie voor de hele gemeente en een dorpsvisie van en voor het dorp.

Vanaf de start van het project om te komen tot een omgevingsplan praat 'het hele dorp' mee, bewoners en ondernemers. Hun inbreng, vanuit de dorpsvisie, is immers direct van belang voor de inhoud van het omgevingsplan.

In de projectgroep is plaats ingeruimd voor de secretaris van de vereniging Dorpsbelangen die gelijk meedenkt met het hele proces en helpt bij vragen als: Hoe betrekken we inwoners, bedrijven en organisaties bij het omgevingsplan? Hoe vertalen we de nog op te stellen dorpsvisie in het omgevingsplan? Half mei dit jaar is een informatieavond in het dorp geweest waarbij Rho adviseurs heeft geprobeerd zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Voorafgaand aan deze informatieavond hebben we samen met Dorpsbelangen en gemeente Oldambt een enquête gehouden.

Ook in Oldambt is de gemeente bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Deze visie is op hoofdlijnen en niet helemaal concreet genoeg voor Bad Nieuweschans. Daarom bestaat de behoefte om bepaalde thema’s en onderwerpen nog te specificeren voor het omgevingsplan. De belangrijkste resultaten van de eerste fase zijn opgenomen in een startnotitie die na de zomer van 2017 wordt afgerond. De volgende stap is het opstellen van het omgevingsplan.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Joske Poelstra.