Omgevingsplan voor Stadskanaal

tags:
  • Opstellen omgevingsplan
De gemeente Stadskanaal maakt voor haar gehele grondgebied een omgevingsplan. Samen met die gemeente is Rho adviseurs het proces gestart met één regel voor het omgevingsplan: ‘Alle activiteiten die een bijdrage leveren of geen afbreuk doen aan de ambities, waarden en kwaliteiten van Stadskanaal zijn toegestaan’. Deze regel is opgenomen in de Algemene Nota van Uitgangspunten die in maart 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Als invulling van deze ene regel is het grondgebied in deelgebieden verdeeld. Per deelgebied zijn we samen met de gemeente aan de slag gegaan met de volgende zeven thema’s:
  • kwaliteit leefomgeving,
  • ruimtelijke kwaliteit,
  • leefbaarheid,
  • economie,
  • gezondheid,
  • duurzaamheid en
  • draagvlak.
Deze thema’s zijn verwerkt in het Kompas Kanaalzone Stadskanaal. Met dit kompas als middel worden de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het proces. Zij gaan hiermee om per deelgebied invulling aan de genoemde thema’s.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Joske Poelstra.