Omgevingsvergunning Lavendeltuin: impuls voor kleurrijk buitengebied

West Nederland

tags: #omgevingsvergunning #afwijkenbestemmingsplan #afwijkingbestemmingsplan #lavendeltuin #buitengebied #planbuitengebied
Werken: Ruimtelijke onderbouwing Lavendeltuin Noordwijk
Opdrachtgever: Liebeton, Noordwijk
Advisering: Ruimtelijke onderbouwing tbv omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan
Om goed te kunnen ondernemen in het buitengebied is het soms nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Als je dat goed onderbouwd doet, kan het resultaat een mooie bijdrage worden voor een kleurrijk, rendabel buitengebied.

In het buitengebied heb je visie nodig om je bedrijfsvoering zeker te stellen én uit te breiden. Dat vraagt balans tussen wens en realiteit. In dat proces wil je niet gehinderd worden door planologische haken en ogen. Als jouw visie niet in het vigerende plan past, maar wel een bijdrage levert aan je bedrijfstoekomst en waarde toevoegt aan de omgeving, moet daar planologisch een mouw aan te passen zijn. Zoals gebeurde bij de plannen van een lavendelteler in Noordwijk, één van de grootste spelers in de markt.

Innovatie en klantenbinding is in de lavendelmarkt van even groot belang als in andere agrarische ondernemingen. Lavendel gedijt goed als het een aantal jaar op een vaste plek kan staan en kent een bloei van voorjaar tot najaar, een welkome kleurrijke aanvulling op het veel seizoen specifiekere bollenaanbod. Een showtuin als mooie eye-catcher als extraatje bij de toeristische beleving van de bollen. Om daar optimaal gebruik van te kunnen maken en om de klanten veelgevraagde informatie en producten aan te kunnen bieden, wilde de eigenaar een opslag- en ontvangstruimte aan het terrein toevoegen.

Lavendelteelt past natuurlijk prima in de bestemming buitengebied, maar de overige activiteiten niet. Om deze planologisch mogelijk te maken, heeft Rho adviseurs voor de teler een ruimtelijke onderbouwing opgesteld om de vergunningaanvraag te ondersteunen. Omdat de gemeente al had aangegeven de plannen ook als positieve ontwikkeling voor het bollengebied te zien, kon er van meet af aan samen gewerkt worden aan dit doel.

De frisse en realistische visie van de ondernemer, de medewerking van de gemeente, de waardevolle toevoeging van de ontwikkeling aan de omgeving. Hiermee was het prima mogelijk om gefundeerd afte wijken van het bestemmingsplan buitengebied.

Onze adviseurs buitengebied vertellen u graag meer over planvorming voor een toekomstbestendig en uitnodigend landelijk gebied, voor ondernemer, gemeente en bezoeker.

Voor meer informatie over omgevingsvergunningen voor afwijken van het bestemmingsplan in het buitengebied, belt of mailt u met Martijn Kegler, 010 2018555.