Omgevingsvisie Dokkum

tags:
Voor de gemeente Dongeradeel heeft Rho adviseurs een intensief participatietraject opgesteld om samen met de inwoners en ondernemers van Dokkum te komen tot een omgevingsvisie voor het historische centrum. In dat centrum wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Deze functies brengen hun eigen dynamiek met zich mee en vragen hun eigen ruimte.

Net als elders in het land hebben ook de winkelstraten in Dokkum te maken met leegstand, het verkeer loopt vast in de nauwe historische straten en de hoeveelheid parkeerruimte is beperkt.

Rho adviseurs is gevraagd om mee te denken over het tegengaan van de leegstand in het kernwinkelgebied, het beter zichtbaar maken van de historische waarden van de binnenstad en het aantrekkelijker maken van de stad voor toeristen.
 
Het centrum van Dokkum heeft een belangrijke functie voor Dokkum zelf, maar ook de omliggende kernen. Om de historie van het centrum te bekrachtigen én om de centrumfuncties te versterken heeft Rho adviseurs met de gemeente en betrokkenen een omgevingsvisie opgesteld.

Het proces om te komen tot de omgevingsvisie heeft geresulteerd in een visie in de vorm van een website. Er is bewust gewerkt naar een eindproduct dat zichtbaar en raadpleegbaar is. Belangrijk was dat tijdens het proces de omgevingsvisie zichtbaar veranderde met de keuzes die zijn gemaakt tijdens tussenstappen met de stakeholders. Zo werd het eindproduct een innovatief en breed gedragen omgevingsvisie.

Het uiteindelijke resultaat is in juni 2016 vastgesteld en online raadpleegbaar.

Afbeelding: artikel in NO Friesland december 2015