Omleidingswegen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord

tags:
In de gemeente Rucphen staat de leefbaarheid in de kernen van Rucphen, Sprundel en
Sint Willebrord onder druk als gevolg van verkeeroverlast. Vooral geluidsoverlast, een gevoel van verkeersonveiligheid en barrièrewerking zorgen voor hinder. De gemeente Rucphen heeft de wens om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant de wens om het “regionaal verbindend net” te versterken, tussen de A58 en de A16/E19.


Rho adviseurs heeft onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid voor verschillende varianten. Voor een belangrijk deel gebeurde dat kwalitatief, maar er werd ook gebruik gemaakt van kwantitatieve berekeningen. Zo wordt de waarborging van de verkeersafwikkeling onderbouwd op basis van capaciteitsberekeningen. Voor de onderbouwing van de verkeersleefbaarheid wordt voor twee maatgevende wegvakken de oversteekbaarheid berekend.
 
Uit de variantenstudie is uiteindelijk gekozen voor de voorkeursvariant. Tracédelen A en B zijn mogelijk gemaakt in één bestemmingsplan. Enkele jaren later hebben wij ook het bestemmingsplan voor tracédeel C opgesteld, inclusief bijbehorende onderzoeken.