Ontsluiting (mega)stores van Cranenbroek

tags:
De winkels van Van Cranenbroek bieden ongeveer alles voor het tuinonderhoud. Op 5 verschillende plaatsen, verdeeld over Noord-Brabant, Limburg en België, staan winkels met een winkelvloeroppervlak van circa 10.000 m2. Met dit oppervlak zijn de winkels relatief groot in haar branche (bouwmarkt / tuincentra), maar groeien ze toch uit hun jasje. Rho adviseurs mag Van Cranenbroek voor meerdere vestigingen helpen om de uitbreiding of herbestemming mogelijk te maken.

Capaciteitsvergroting voor een uitstekende bereikbaarheid
Met het winkeloppervlak kunnen de vestigingen een groot aantal bezoekers gelijktijdig bedienen. Dit leidt er toe dat de winkels op maatgevende momenten een grote verkeersaantrekkende werking hebben. Bij het mogelijk maken van een nieuwe of verruimde winkel (tot soms 15.000 m2 winkelvloeroppervlak) hebben wij onder andere onderzoek gedaan naar de toekomstige verkeersaantrekkende werking. Bij iedere ruimtelijke procedure is een mobiliteitstoets opgesteld. Doordat het winkelconcept niet vergelijkbaar is met andere winkels uit haar branche, is de verkeersgeneratie niet te berekenen met landelijke richtlijnen. Voor de winkels zijn daarom specifieke berekeningen gemaakt aan de hand van het aantal bezoekers van de vestiging. Met onder meer de registratie van de herkomst van bezoekers, het autobezit per bezoeker en een ophoogfactor voor het nieuwe winkelvloeroppervlak is zowel de verkeersgeneratie als de verkeersafwikkeling van de nieuwe situatie inzichtelijk gemaakt. Deze berekeningen hebben wij nauwkeurig kunnen maken samen met collega’s van afdeling Retail.
 
Aan de hand van deze (vaak grote) toename van het verkeer zijn vervolgens capaciteitsberekeningen uitgevoerd op het onderliggende wegennet. Op deze wijze zijn voor bijna iedere vestiging infrastructurele maatregelen op de openbare weg geadviseerd om de bereikbaarheid van Van Cranenbroek optimaal te houden. Het aspect verkeer maakt de ontwikkeling interessant omdat de insteek vaak geldt dat een goede bereikbaarheid ook leidt tot tevreden en terugkerende klanten. Hierdoor is ook ruim gerekend in de parkeerbehoefte en wordt parkeergelegenheid aangeboden die ook op maatgevende momenten niet tot problemen leidt op het parkeerterrein.
 
Wilt u meer weten over deze projecten of wilt u ook advies op het gebied van verkeer of parkeren, neem dan vrijblijvend contact op via 010 2018555