Rho adviseurs één van de winnaars Eo Wijers Prijsvraag 2014 - 2015

Midden Nederland

tags: #eowijers #eowijersprijsvraag #hubvooruit #energieruimte #stedendriehoek #energiehub #sustainableenergynetwork #duurzameenergie #energienetwerk
Eo Wijers Prijsvraag 2014 - 2015
UItvraag: Energieneutraal model voor de stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer
Inzending: Hub Vooruit, samen met Kruitkok LandschapsarchitectenDominic Tegelbeckers Stedenbouw en ArchitectuurJelle Rijpma Advies en Bestwerk


Meer informatie: mail Guido van Loenen, of bel 010 2018555
Samen op weg naar een energieneutrale regio. Hernieuwbare energie in samenhang opwekken, dat vraagt een gezamenlijk gedragen strategie en visie op de ruimte. Hub Vooruit - de inzending van Rho adviseurs en partners - toont een integrale benadering van dit vraagstuk.

Vrijdag 11 september was het zover: de ontknoping van de 10e Eo Wijers Prijsvraag. De feestelijke bekendmaking van de uitslag vond plaats in het havenkwartier in Deventer. Het streven naar een energieneutrale regio was voor de stedendriehoek aanleiding om samen met de Eo Wijersstichting de prijsvraag uit te schrijven. Het in samenhang beschouwen van de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen, de strategie hierachter en de visie op de ruimtelijke component, is een breed vraagstuk waar - tot nu toe - geen pasklaar antwoord op is.
Tijdens de feestelijk middag bleek het palet aan oplossingen uit de inzendingen rijk, waarvoor de jury haar waardering uitsprak. Door de breedte van die oplossingen is er geen unanieme winnaar aangewezen, maar zijn vier inzendingen geselecteerd om met de regio aan de slag te gaan.

Eén daarvan is Hub Vooruit, de inzending van Rho adviseurs en partners. De waardering van de jury ging vooral uit naar de opzet voor de visie op het totaalvraagstuk: de integrale benadering, de koppeling met het landschap, de in te zetten energiebronnen, maar vooral ook  de verbinding en beleving van energietransitie in bijzondere Hubs.

De conclusie van de middag: weliswaar geen pasklare antwoorden voor de energietransitie in de Stedendriehoek, maar Hub Vooruit biedt aansprekende oplossingen om op lokaal en regionaal schaalniveau aan de slag te gaan, zowel in netwerken als in de uitwerking van de ruimtelijke component.


Deel deze pagina