‘Rood-voor-rood’ voor tweede bedrijfswoning

tags:
  • Opstellen bestemmingsplan
In de gemeente Hof van Twente zijn meerdere agrarische bedrijven niet meer als dusdanig in functie. De voormalige agrarische opstallen op het perceel Kolhoopsdijk 8 in de dorpskern Markelo zijn hiervan een voorbeeld. De eigenaar heeft ook het agrarische bedrijf aan de Esweg 4 in Markelo in eigendom en wil hier zijn agrarische bedrijvigheid voortzetten. Hiervoor is het wel nodig dat bij dit bedrijf een tweede bedrijfswoning wordt gebouwd.
 


Hoewel het bestemmingsplan Buitengebied de ontwikkeling van de tweede bedrijfswoning aan de Esweg niet toestaat, is deze ontwikkeling in het kader van het 'rood-voor-rood beleid' van de gemeente wél mogelijk. Het initiatief voldoet aan de bij de rood-voor-rood-regeling horende voorwaarden en daarom zijn gemeente en eigenaar overeengekomen dat hieraan toepassing wordt gegeven via een bestemmingsplanprocedure.

Om de tweede bedrijfswoning aan de Esweg 4 mogelijk te maken wordt alle (voormalig) agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel aan de Kolhoopsdijk 8 gesloopt. Op dit perceel blijft alleen de (bedrijfs)woning gehandhaafd. De bestemming 'wonen' blijft dan ook op dat perceel van toepassing.

Voor de nieuwe, tweede bedrijfswoning op het perceel aan de Esweg 4 is in het bestemmingsplan een specifieke aanduiding opgenomen. Het bestemmingsplan ligt op het ogenblik als ontwerpversie ter inzage. Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld, waarna de beroepsperiode ingaat. Als het proces goed verloopt, kan de initiatiefnemer binnenkort beginnen met de bouw.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan-Jacob Posthumus.