Ruime regeling voor flexibiliteit in SugarCity

Midden Nederland

tags: #flexibelbestemmen #sugarcity #flexibelbestemmingsplan #stedenbouwkundigplan #multifunctioneel #verkeersontsluiting #cultuurhistorie #externeveiligheid #milieuzonering
Werken: SugarCity
Advisering: stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, sectorale advisering
Opdrachtgever: Haarlemmerliede, SugarCity Investments BV
Sinds: 2005
108.000m² aan programma. Maar dan wel met flexibiliteit in functies, passend parkeerbeleid en aandacht voor milieu en cultuurhistorie. Sinds 2008 is Rho adviseurs betrokken bij de planvorming rond SugarCity, van stedenbouwkundig plan tot retail- en verkeersadvisering.

Flexibele multifunctionaliteit
Rho adviseurs heeft voor de herontwikkeling van dit voormalige CSM-industrieterrein in Halfweg het bestemmingsplan (2008) opgesteld. Ook sindsdien hebben wij nog over diverse aspecten geadviseerd, onder andere over de verkeersontsluiting. Omdat de ontwikkeling van dit industrieel erfgoed tot een multifunctioneel terrein vantevoren niet te voorspellen is, bevat het plan een ruime regeling van mogelijke functies van leisure, horeca, kantoren en grootschalige detailhandel.

Een nieuw programma van totaal 108.000 m².
Dat vraagt ook voor de omgeving het een en ander. Daarom is er zeker de nodige aandacht gegeven aan aspecten als ontsluiting, parkeren en behoud van cultuurhistorische waarden. Het bestemmingsplan maakt ook het nieuwe NS station Halfweg-Zwanenburg mogelijk, dat eind 2012 open is gegaan. Kenmerkende overige aspecten van het project zijn de veiligheidszonering vanuit Schiphol (Luchthavenindelingsbesluit), het dubbel gebruik van parkeerplaatsen en de cultuurhistorische elementen zoals het Gemeenlandshuis ‘Swanenburg’ (1645) en de panden van de voormalige suikerfabriek (vanaf 1863).

Meer informatie over de advisering voor dit project: bel of mail ons, 010 2018555.