Sint Michielsgestel gaat voor geconcentreerd en divers dorpshart

Zuid Nederland

tags: #centrumvernieuwing #dorpshart #centrumplan #revitalisering #centrumvoorzieningen #ontwikkelingsvisie #parkeergelegenheid #parkeerbalans #parkeeronderzoek
Werken: centrum Sint Michielsgestel
Opdrachtgever: gemeente Sint Michielsgestel
Advisering: DPO, brancheringskaart, parkeerbalans, parkeeronderzoek, akoestisch onderzoek, luchtkwaliteit, bestemmingsplan, exploitatieplan
Sint Michielsgestel was aan een goede opfrisser van haar dorpshart toe. De ontwikkelingsvisie die eerder is vastgesteld, heeft als doelen concentratie van centrumvoorzieningen en een opwaardering van sfeer en beleving van het centrum. Sint Michielsgestel vroeg Rho adviseurs een centrumplan op te stellen dat naar deze doelen toewerkt, maar ook flexibel is om veranderingen in de marktsituatie op te vangen.

Centrale vraag bij het opstellen van het centrumplan: is het oppervlak bestemd voor commerciële functies in het bestemmingsplan Centrum, niet te groot in relatie tot de marktsituatie? Oftewel, is de omvang verantwoord en realistisch?

Bij Sint Michielsgestel bleek het kernwinkelgebied relatief klein te zijn in vergelijking met kernen van eenzelfde omvang. Daarmee riskeert de kern dat inwoners voor een deel van hun aankopen zouden uitwijken naar omringende centra. Een schaalsprong in aanbod, kwaliteit en concentratie was onvermijdelijk. Deze aspecten vragen alle drie ruimte in het centrumgebied.

Het centrum van Sint Michielsgestel wordt vooral bezocht om boodschappen te doen. In het hoger en middensegment is daarin goed voorzien. Het recreatief winkelaanbod vraagt om uitbreiding en ondersteuning door horeca en een uitnodigende openbare ruimte, maar ook om goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Het winkelaanbod moet plaats bieden aan een mix van ketenfilialen en zelfstandige specialisten.

Het flexibele bestemmingsplan voor het centrum houdt al rekening met dynamiek in toekomstige ontwikkelingen. Als marktomstandigheden veranderen, is het mogelijk de verhouding winkels, horeca en overige voorzieningen daar redelijk op aan te passen. Het DPO toont aan dat zelfs realisatie van het planologisch maximum aan ruimte geen verstoring van de distributieplanologische structuur oplevert.

Voldoende kansen dus voor het centrum van Sint Michielsgestel om haar aantrekkingskracht op de lokale en omwonende consumenten te versterken. Met als basis plannen die voldoende flexibiliteit bieden om wat er komen gaat, te faciliteren en op te vangen. Met een herkenbaar, geconcentreerd winkelhart dat volop variatie en services biedt.

Na de zomer van 2015 gaat de eerste schop de grond in om het nieuwe winkelhart te realiseren!

Meer weten over de planvorming voor het centrum van Sint Michielsgestel? Bel of mail Rho adviseurs, via 010 208555.