Stationsgebied Haren verbindt méér

Noord Nederland

tags: #stationsgebied #stationsomgeving #stationsontwikkeling #bereikbaarheid #woonwerkverkeer #verkeersveiligheid
Werken: ontwikkeling stationsgebied Haren
Opdrachtgever: gemeente Haren
Advisering: (voorlopig) ontwerp van station en omgeving i.s.m. Movares, bestemmingsplan
Haren pakt de ontwikkeling van haar stationsgebied voorvarend aan. Niet alleen wordt de verbinding met regio en land verbeterd, ook zorgt deze ontwikkeling ervoor dat Haren weer één geheel wordt. een fietstunnel, aanpak van verkeersveiligheid, parkeren, woon-werk appartementen en herbouw van een huurcomplex geven het gebied een nieuwe waarde die verder reikt dan alleen het stationsgebied.

De gemeente Haren pakt de ontwikkeling van haar stationsgebied flink aan. Niet alleen het station, maar ook de het omliggende gebied krijgt een flinke opknapbeurt. Dat komt ten goede aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid maar ook de leef-, woon- en werkkwaliteit rond station Haren. Zoals de gemeente zelf aangeeft: meer dan de som der delen.

Spoor verbindt steden met elkaar, maar kan in de stad zelf een barrière voor kwestbaar verkeer vormen, zoals fietsers en voetgangers. In het ontwerp is een onderdoorgang opgenomen, die fietsers en voetgangers veilig van Oosterhaar naar het centrum voert en beide perrons bereikbaar maakt. De verkeersveiligheid wordt verder verbeterd met fietstraten naar station en scholen. De P+R voorziening is al aangepakt en biedt nu plaats voor een kwart meer auto's dan voorheen.

Tegelijk met deze aspecten wordt ook woningbouw meegenomen. Er wordt gedacht aan een complex met woon-werk-villa's en er wordt voor vervangende bouw voor de Walstroflat gezorgd, zodat in dit huursegment voldoende woningen beschikbaar blijven. Door de vervangende nieuwbouw en de stationsbebouwing in dezelfde stijl te laten ontwerpen, vormt het geheel een duidelijk entree naar centrum en station.

Tijdens de werkzaamheden worden ook de openbare ruimte en de bodem (riolering) meegenomen; een duurzame aanpak!

Rho adviseurs is vanaf de ontwerpfase bij deze ontwikkeling betrokken. Wij hebben samen met Movares het (voorlopig) ontwerp opgesteld en verzorgen het bestemmingsplan voor deze stationsontwikkeling.

Meer informatie over dit project vindt u bij Hylke Goudswaard per mail of telefonisch via 058 2562525.