‘Super’ en hotel in één pand

tags:
  • Opstellen bestemmingsplan
  • Toetsing Ladder van duurzame verstedelijking
  • Diverse onderzoeken 
De Albert Heijn in Kaatsheuvel is heropend in een nieuw gebouw waarin ook het GuestHouse Hotel én GuestHouse Kitchen zijn gevestigd. De combinatie van deze functies leidt tot een uniek concept, waarin beleving, het tegengaan van voedselverspilling en circulariteit centraal staan.

Zo worden in het restaurant en het hotel producten bereid die niet meer worden verkocht, maar nog zeker wel bruikbaar zijn. Ook maken de verschillende ketens gebruik van elkaars distributiekanalen. De circulaire economie in optima forma dat de positie van Kaatsheuvel als retail- en leisurecentrum versterkt.

Rho adviseurs heeft aan deze ontwikkeling een bijdrage geleverd door het bestemmingsplan op te stellen. Om de uitvoerbaarheid aan te tonen hebben wij de ontwikkeling getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Verder hebben wij diverse onderzoeken verzorgd.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob Schram

(Foto's: DVP)