Veghels Buiten, Brabant op z’n best

Zuid Nederland

tags: #grondexploitatie #exploitatieplan #omgevingsrecht #woningbouw #landschap #buurtschap #veghelsbuiten #organisch #bouwregels #cpo #collectiefparticulier
Werken: Veghels Buiten
Opdrachtgever: Urban Management, gemeente Veghel
Advisering: grondexploitatie, omgevingsrecht
Sinds: 2009


Met dank aan Loos Van Vliet voor het toestaan voor het gebruik van hun beeldmateriaal.
Veghels Buiten is een bijzonder woongebied van in totaal ca. 2000 woningen in een gebied van 282 ha. Het landschap bepaalt. Op basis van het bestaande landschap is een groene mal gedefinieerd, waarbinnen de woningbouw in de vorm van buurtschappen (hoven, erven en kloosters) aan een lintontsluiting komt te liggen. Deze buurtschappen zijn ‘gestrooid’ in het landschap, zodat een organisch beeld ontstaat.

Onderdeel van de groene mal is ook het beheer en versterking van de structuur van het boerenlandschap. Door te werken met kleine eenheden is het plan zeer geschikt voor gefaseerde ontwikkeling, elk buurtschap vormt namelijk een afgerond geheel binnen het bestaande landschap. Dit maakt het plan ook geschikt voor ‘samen bouwen’, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en voor vrije kavels.

Rho adviseurs heeft van 2009 tot en met 2013 intensief meegewerkt in het ontwikkelteam van Veghels Buiten, in het bijzonder voor de publiekrechtelijke grondexploitatie en voor het omgevingsrecht. Dit ontwikkelteam stond onder de bezielende leiding van Rob Hoksbergen (Urban Management).

Voor Veghels Buiten hebben wij onder andere een uitvoeringsparagraaf gemaakt voor de structuurvisie (mogelijk maken van bovenplans kostenverhaal), de diverse bestemmingsplannen (Oude Ontginning, Erpseweg-Zuid en Noordoost) en het exploitatieplan Oude Ontginning. De bouwregels  in de bestemmingsplannen zijn zodanig gemaakt, dat deze veel ruimte bieden aan de architecten om een eigen vorm te geven aan het concept maar tegelijkertijd ook de kern van landschappelijk beeld van Brabantse buurtschappen overeind houden. Het sterke concept achter Veghels Buiten is immers de kracht van het project.

Rho adviseurs vertelt u graag meer: 010 2018555.