Verkeersstructuur recreatiegebied Broekpolder in Vlaardingen

tags:
De natuur- en recreatiegebieden Broekpolder en Krabbeplas bij Vlaardingen zijn volop in ontwikkeling. Voor de Broekpolder werkt de gemeente Vlaardingen aan een algemene visie. Aan Rho adviseurs is gevraagd onderzoek te doen naar de verkeer- en parkeersituatie van deze gebieden.

Nieuwe ontwikkelingen vs. achterstallig onderhoud
Naast nieuwe natuur- en recreatieontwikkelingen zijn in de Broekpolder circa 20 (sport)verenigingen gevestigd. De Krabbeplas heeft eveneens een recreatiefunctie, onder andere voor de watersport. Beide gebieden zijn door de jaren heen op organische wijze gegroeid en ontwikkeld. De verkeersstructuur en parkeervoorzieningen zijn hierin onvoldoende meegegroeid. Zo zijn onder meer de wegen niet eenduidig ingericht en ook de verkeersveiligheid verdient aandacht. Ook de parkeersituatie is onderzocht, waaruit is geconcludeerd dat er op enkele locaties te weinig parkeercapaciteit aanwezig is.

Flexibele visie op verkeer
Na uitvoering van een parkeeronderzoek en een beoordeling van de verkeersstructuur is door Rho adviseurs een visie opgesteld om een veilige en goede verkeersafwikkeling te blijven waarborgen. Deze visie is afgestemd op de algemene visie van de Broekpolder, waarin nader keuzes worden gemaakt voor een lokale of meer regionale aantrekking van bezoekers. Zo kan een regionale visie er toe leiden dat de Broekpolder meer verkeer gaat aantrekken, waardoor de infrastructuur een andere inrichting vereist dan bij een lokale visie. De regionale visie is daardoor meer gericht op het goed faciliteren van de auto. Een lokale visie is meer gericht op het versterken van de reeds aanwezige entrees van het recreatie gebied en het goed faciliteren van langzaam verkeer, waarbij de auto te gast is. Voor beide visies zijn interventies opgenomen om de uiteindelijk gekozen visie tot stand te brengen.

Naast de verkeerskundige studie is samen met een collega (stedenbouwkundig ontwerper) ook een ontwerp gemaakt voor het nieuwe scoutingterrein, dat binnen het recreatiegebied wordt herbestemd.
 
Wilt u meer te weten komen over de adviesmogelijkheden die Rho adviseurs voor u kan bieden. Neem dan vrijblijvend contact op via 010 2018555