Visie op versterking en herontwikkeling Epe centrum

Oost Nederland

tags: #centrumontwikkeling #centrumtransformatie #detailhandel #detailhandelsonderzoek #centrumparkeren #centrumverkeer #toekomstperspectief
Retail: Visie op versterking en herontwikkeling Epe centrum
Opdrachtgever: gemeente Epe
Advisering: onderzoek detailhandel, stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan, verkeersstudie, verkenning exploitatie en uitvoerbaarheid, opstellen bestemmingsplannen deelgebieden
Sinds: 2011
Het centrumgebied van de kern Epe was aan herontwikkeling toe. De centrumfunctie werd versterkt met vernieuwing van de Marktwand. Rho adviseurs heeft voor de gemeente Epe de betreffende structuurvisie verzorgd.
De borging van de structuurvisie in juridische instrumenten is inmiddels afgerond; de bouw wordt gerealiseerd.


De gemeente zocht naar een actueel kader voor de versterking van het centrumgebied van de kern Epe. Belangrijk onderdeel daarvan was de volgende stap in de herontwikkeling binnen het gebied: de vernieuwing van de Marktwand. Met de structuurvisie voor het centrum van Epe hebben wij dit kader geformuleerd. Het is een integrale visie waarin stedenbouwkundig ontwerp, verkeersstudie, ruimtelijk-economisch onderzoek en de uitvoerbaarheid zijn gecombineerd tot een aansprekend toekomstperspectief.

Vanaf 2011 wordt de structuurvisie actief uitgevoerd. Wij werkten daaraan mee door het opstellen van onderbouwingen, ontwerpen en bestemmingsplannen voor deelgebieden.

De beelden bij dit item gebruiken wij met toestemming van Segesta, waarvoor aan Segesta hartelijk dank.

Heeft u een vraag over een structuurvisie voor uw eigen gemeente? Neemt u dan contact op met Rho adviseurs.